Minerva
Google překladač: English Deutsch

Webinář SolidWorks Electrical

Autor článku: Dassault Systèmes SolidWorks Corp.   

Tags: Dassault | Electrical | SolidWorks | Systèmes | Webinar

SolidWorks Electrical-1319Dassault Systèmes SolidWorks Corp. zve 14. května mezi 10. a 11. hodinou na webový seminář, jehož obsahem je představení programu SolidWorks Electrical, jako nástroje pro elektrikáře i strojní konstruktéry a jejich vzájemnou spolupráci. Navrhování moderních sofistikovaných zařízení často vyžaduje perfektní součinnost elektro a strojního inženýra. Problém je v omezenosti programů, které by spolupráci umožňovaly. Průlomovým činem je uvedení programového balíku SolidWorks Electrical. Ten poskytuje nástroje oběma skupinám, navíc s možností bezešvého propojení nad stejnými návrhovými daty.

SolidWorks Electrical je softwarový program pro 2D schematické navrhování elektrických systémů a plánování s možností účinné spolupráce více projektantů na společném projektu. SolidWorks Electrical 3D je doplňkový modul přímo pro CAD systém SolidWorks. Na systémové úrovni propojuje navrhování 2D schémat s aplikací SolidWorks Electrical s 3D modely navrženými v SolidWorksu. Obousměrné aktualizace mezi 2D a 3D v reálném čase pomáhají zachovat spolehlivá a ucelená data v rámci celého vývoje výrobku, včetně sjednocení kusovníků. Umísťování elektrického systému a jednotlivých vodičů do 3D modelu také umožňuje lépe plánovat výrobu produktů.
Pokud se ve vaší praxi zabýváte elektro mechanickou konstrukcí, potom je tento webinář přímo pro vás.
Webinář bude probíhat v českém jazyce. Po prezentaci a živé ukázce bude navazovat prostor pro dotazy.
Účast na semináři je po nutné registraci zdarma.
Přihlášením se na webinář akceptujete Zásady ochrany osobních údajů.
Seminář proběhne v českém jazyce, přednášejícím bude Miloš Hrazdíra z Dassault Systèmes SolidWorks Corp.


Mohlo by vás zajímat: