Google překladač: English Deutsch

Spolupráce EasyTechnology s CAD/CAM Radan ve firmě Vipax

Autor článku: Lenka Medková   

Tags: CAD | CAM | EasyTechnology | Radan

vipax integr EasyTechnology01S akciovou společností Vipax, která se zabývá vývojem a výrobou protipožárních a speciálních uzávěrů, se čtenáři již setkali v rozhovoru pro CAD.cz, kde technický ředitel Pavel Jadrníček představuje investice do rozvoje firmy od jejího vzniku v roce 2002 po současnost. Společnost prošla velkým rozvojem, v rámci projektu Inovace procesu výroby a sortimentu protipožárních prvků pořídila potřebné CNC vybavení pro tváření a zpracování plechů a také moderní CAD/CAM software. Do komplexního řešení ale chyběl ještě důležitý kousek skládačky – informační systém pro zefektivnění všech firemních procesů.

Firma používala pro řízení podniku pouze ekonomický systém. Před vedením společnosti tedy stál nelehký úkol, a to výběr řešení pro plánování a řízení výroby, který bude nejen pokrývat všechny stávající procesy, ale propojí i ostatní v jeden funkční celek.

Základních požadavků, kterým nový IS musel vyhovět, byla celá řada. Kromě odborných parametrů to také musela být jednoduchá obsluha, aby čas na zaškolení pracovníků s nízkou znalostí práce na PC byl co nejkratší. Nový systém měl být i kompatibilní se stávajícím účetním IS Pohoda.

vipax integr EasyTechnology02
Náročným výběrovým kritériím vyhověl systém EasyTechnology (ET) od TD-IS, zkušeného dodavatele řešení pro výrobní firmy a systémového integrátora v oblasti ERP, DMS, PLM a CAx technologií.

Pro výrobu bylo důležité propojení ET a CAD/CAM sytému Radan pro odpis materiálu a evidenci výroby a se SolidWorks (SW) pro import kusovníků.

Konfigurace výrobku

Vipax vyrábí nepřeberné množství variant protipožárních dveří a uzávěrů. Proto nejdůležitější roli ET ve výrobě má její Configuration Management, který umožňuje generování kusovníků na základě konfiguračních modelů, konfiguraci výrobků pomocí přeplněného kusovníku.

Konfigurace výrobku se děje už na úrovni nabídky. EasyTechnology podporuje automatické kalkulace pomocí numerických a logických vzorců, které jsou vzájemně provázané. Sestava výrobku obsahuje všechny podsestavy a díly, které do výrobku mohou vstoupit. Pomocí zkratek (každý díl má unikátní zkratku) je možné sestavit výrobek v požadované konfiguraci. Je zde vytvořena kostra výrobku, ke které je možné připojovat další sestavy, které do výrobku vstupují.

Integrace CAD/CAM

EasyTechnology generuje kusovníky, které jsou následně importovány do SW. Na jejich základě se automaticky doplní razítko a popisky dílů do výkresové dokumentace. Modely ze SW se přímo importují do Radanu (odpadá tvoření rozvinů). RADAN si vytvoří rozvin z modelu, na který se aplikuje technologie nástrojů pro vysekávací lis, sám.

vipax integr EasyTechnology03
vipax integr EasyTechnology04
Radan provede generování NC kódu a nářezového plánu a ET zajistí import nářezového plánu, přiřazení k jednotlivým dílům zakázky, automatický odpis materiálu, tisk čárového kódu pro odpis nářezového plánu. ET eviduje provedené a neprovedené NC programy včetně spotřeby materiálů, výtěžnosti plechu, strojního času, automaticky odepisuje materiál ze skladu, naskladňuje polotovary či hotové výrobky.

Další vybrané funkce ET

vipax integr EasyTechnology05P. Jadrníček kontroluje předávané dílo (foto archív Vipax)

EasyTechnology umožňuje generování a evidenci sériových čísel výrobků, atypických dokumentů (montážní listy, soupisy provedených prací) v návaznosti na zakázku a certifikátů, jejichž položky se mění na základě konfigurace výrobku.

Dokumenty jsou bezpečně ukládány do integrovaného DMS/PDM EasyArchivu, kde jsou evidovány jejich verze a sledována jejich historie.

Pavel Jadrníček spokojeně říká: „ Naše mise – úspěšné zvládnutí implementace ERP systému tak, aby spolu s Radanem a stroji Trumpf tvořily výkonný celek, který pomůže naší firmě dále růst a rozvíjet se – byla splněna."
EasyTechnology byla ve Vipaxu nasazena do ostrého provozu již za dva měsíce a umožnila tak kvalitně splnit náročné dodávky, například pro projekt tunelů Dobrovského v Brně.

Autorka je obchodní manažerka ve společnosti TD-IS.


Mohlo by vás zajímat: