Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hyundai testuje virtuálně vibrace autosedaček ESI softwarem

Autor článku: ESI Group   

Tags: Automotive | ESI | Group | Simulace | Virtual Seat Solution

VirtualSeatSolution 1327ESI Group oznámila, že společnost Hyundai Motor Company rozšířila využití Virtual Seat Solution na dynamické testování pohodlí, s cílem posoudit a zlepšit vibrační komfort svých autosedaček. Snížení vibrací sedadla významně přispívá ke zlepšení celkového dynamického komfortu jízdy. Chrání pasažéry od svalové únavy, důležitého faktoru spojeného s dlouhými cestami a s možnými dlouhodobými účinky na páteř. Sedačky jsou složeny z velkého množství komponent a je velmi obtížné najít faktory, které ovlivňují dynamické pohodlí. Pomocí ESI Virtual Seat Solution dosáhli ve firmě Hyundai svého cíle a nový způsob práce pomáhá efektivně ušetřit peníze i čas.

Produkt Virtual Seat Solution od ESI, určený pro virtuální výrobu, testování a optimalizaci sedadel, který byl užíván firmou Hyundai mnoho let k provádění virtuálních testů v několika oblastech bezpečnostních vlastností; včetně polohy sedu a tělesného tlaku a tvrdosti polyuretanové pěny. V poslední době se vývojový tým snažil rozšířit používání Virtual Seat Solution k vyhodnocení dynamického komfortu.
Tradičně automobilky posuzují vibrace sedadel tak, že žádají dobrovolníky, aby poskytli zpětnou vazbu ohledně vibrací, se kterými se setkali. Tato metoda přináší velmi subjektivní výsledky a má z mnoha důvodů špatnou opakovatelnost, včetně změny morfologie dobrovolníka s časem. Ve snaze překonat tyto nevýhody, začali inženýři firmy Hyundai vyvíjet a kalibrovat nový dynamický fiktivní model věnovaný vibračním testům.
S ESI Virtual Seat Solution nyní inženýři firmy Hyundai využívají dynamický model figuríny k provádění kompletních virtuálních dynamických zkoušek obsazeného sedadla. Prvním krokem je simulace figuríny sedící na sedadle. Tento krok je povinný, neboť umožňuje stanovení nerovnoměrného stlačení pěny v polštářování obsazeného sedadla.

VirtualSeatSolution-1327
Sedadlo a model figuríny použité k testování virtuálního dynamického komfortu s Virtual Seat Solution
Graf ukazuje dobrou korelaci mezi virtuálními a reálnými prototypy

Druhým krokem je simulace vibračního testu se sedící figurínou k získání přenosové funkce, která popisuje schopnost sedadla absorbovat vibrace. K dosažení dobré korelace s reálným testováním je nezbytné, aby model sedadla – zejména pěna – získal správné vlastnosti z výroby sedadla i od modelu figuríny „zřetězením“ simulací v každé fázi celého procesu.
Díky tomuto plně ověřenému fiktivnímu modelu Hyundai provádí v procesu vývoje nejdříve virtuální dynamické testování komfortu pomocí ESI Virtual Seat Solution a lépe dosahuje správného návrhu sedaček. Virtuální vibrační test je přesný a částečně nahrazuje skutečné prototypy, což umožňuje automobilce vyvinout komfortnější návrhy sedadel v kratším čase a při nižších nákladech. Virtual Seat Solution také šetří čas a zvyšuje efektivitu použitím jednoho jádra modelu sedačky k podpoře vyhodnocení několika oblastí provozních vlastností sedadel a umožněním spolupráce návrhářského týmu.


Mohlo by vás zajímat: