Google překladač: English Deutsch

Doplněk Drawing Diagnostics pro AutoCAD od AMC Bridge

Autor článku: AMC Bridge (JL]   

Tags: AMC Bridge | AutoCAD | Autodesk | Drawing Diagnostics | Plug-in

Drawing Diagnostics-1329Aplikace Drawing Diagnostics je doplňkem pro Autodesk AutoCAD, jenž pomáhá najít a opravit omezení a výjimky „violated entity constraints“ ve výkresech. Autodesk AutoCAD koncept omezení nepodporuje. Formát souborů DXF/DWG od AutoCAD se často používá na výměnu formátů mezi CAD systémy. Získaná geometrie z různých CAD balíčků převedená do DXF/DWG však často obsahuje chybně převedená omezení v geometrii (např. špatné tečny, horizontální a vertikální omezení nebo mezery mezi koncovými body). Špatná omezení pak zapříčiní chyby při modelování a výrobním procesu a je nutné vše opravit ručně.

Nástroj Drawing Diagnostics umožňuje projekty prozkoumat, najít poškozená omezení, identifikovat potenciální problémová místa a navrhnout možná řešení. Podporovány jsou tyto typy omezení: horizontální a vertikální, rovnoběžky a kolmice, shoda koncových bodů či koaxiální. Je možné si vybrat geometrii k prozkoumání: samostatnou entitu, aktivní list nebo celý výkres. Výsledek se zobrazí v preview, a teprve poté je možno spravovat a provádět změny.

Práce s plug-inem Drawing Diagnostics pro AutoCAD

Mohlo by vás zajímat: