Google překladač: English Deutsch

Pro práci starosty je geoportál naprosto nepostradatelný

Autor článku: Geosence   

Tags: Geoportál | Geosence | GIS | Ostrovačice | Rozhovor | Tomáš Hájek

geoportal ostrovacice-1331Pojem geoportál vypadá na první pohled velice složitě a každý si pod ním představí něco jiného. Pro Tomáše Hájka, starostu jihomoravského městyse Ostrovačice, představuje „každodenního pomocníka, bez něhož si svoji práci nedovede již ani představit“. O důvodech proč se můžete dočíst v následujícím rozhovoru. Geoportál Ostrovačic je pro zájemce k nahlédnutí na následujícím odkazu. Portál Ostrovačic se v loňském roce umístil na 1. místě ve Zlatém Erbu Jihomoravského kraje.

Dobrý den pane starosto, děkuji, že jste si pro mě vyčlenil čas. Náš rozhovor bych rád začal otázkou, proč se vaše obec rozhodla pro zavedení geoportálu od společnosti Geosense?
Naše rozhodnutí bylo poměrně jednoduché. Dlouhou dobu jsem k práci používal program nabízený geodetickou kanceláří Kraus, se kterým se sice pracovalo dobře, ale byl neveřejný a mohl jsem jej využívat pouze já. Řešení se naskytlo poté, co GK Kraus navázal spolupráci s Geosense. Ta v té době hledala obec, která by již měla základní mapové podklady včetně inženýrských sítí zpracované, aby na ní mohla prakticky aplikovat svůj geoportál. Neváhal jsem tuto nabídku přijmout, neboť mne lákala možnost být „první vlaštovkou“ tohoto projektu a zpropagovat tím i svoji obec.

Slovo „geoportál“ může na někoho působit nesrozumitelně. Jak jeho význam vnímáte vy sám?
Geoportál pro mne představuje především velkého pomocníka, bez něhož si svoji každodenní práci nedovedu již ani představit. Vnímám jej jako soubor různých podkladů, které v jednom celku poskytují přesný obraz o pozemcích a inženýrských sítích v obci.

Geoinformační systémy bývají obyčejně velice složité. Jak se vám pracuje geoportálem od Geosense?
S geportálem se mi pracuje velice dobře, ovládání je pro mne osobně velmi snadné. Odkazy jsou srozumitelně a logicky zařazeny a dobře a snadno ovladatelná je i práce v neveřejné části, ve které mohu získávat ještě detailnější informace o jednotlivých nemovitostech. Geoportál je využíván i obyvateli Ostrovačic.
Ostrovacice2-geosense-1331

K čemu nejčastěji geoportál používáte?
Osobně jej nejvíce využívám pro identifikaci vedení inženýrských sítí v konkrétních lokalitách a k vyhledávání informací o pozemcích či budovách. Nepostradatelná je tak pro mne například vrstva obsahující územní plán nebo zakreslení jednotlivých inženýrských sítí.

Usnadnil vám geoportál přístup k datům z katastru nemovitostí?
Ano, neboť práce s veřejně přístupnými stránkami katastru nemovitostí byla díky chybějící možnosti graficky zobrazovat mapové podklady z původního pozemkového katastru velice obtížná. Musím také podotknout, že jsou informace z katastru nemovitostí nejčastěji dotazovány občany naší obce.

Na to jsem se chtěl zeptat. Pracují s geoportálem i obyvatelé Ostrovačic?
Ano. Řekl bych, že občané naší obce geoportál využívají ke dvěma hlavním účelům. První důvod je ryze praktický. Geoportál našim občanům pomáhá především při identifikaci inženýrských sítí v okolí nemovitosti nebo určení přesné hranice pozemku. Druhým důvodem, proč geoportál používají, je určitá zvědavost. Díky prolínání různých vrstev s historickými snímky se například seznamují s historií obce. Obsah geoportálu se tvořil podle potřeb obce i obyvatel.

Na geoportálu Ostrovačic si člověk může zobrazit kromě standardních funkcí například i zájmové body či historické mapy. Jakým způsobem vybíráte, jaké informace by systém měl obsahovat?
Obsah geoportálu a jednotlivé funkční vrstvy byly vybrány po diskuzi a vzájemném odsouhlasení všemi zúčastněnými stranami na základě potřeb obce a jejích obyvatel. Současně jsme však chtěli geoportál obohatit o zajímavosti v podobě historických map, identifikace mobiliáře nebo přesného zaměření jednotlivých hrobových míst na hřbitově.
Ostrovacice3-geosense-1331

O jaké novinky jste geoportál Ostrovačic v poslední době obohatili?
Zmínil bych zcela jistě zakreslení nově vybudované trasy vodovodního výtlačného řadu vedoucího od vodojemu Rosice po nově vybudovaný vodojem v Ostrovačicích. Co se týká dalších novinek, musím sebekriticky přiznat, že pro další zaplňování geoportálu mám mnohem méně času, než bych rád.

Jaké informace podle vás geoportálu Ostrovačic chybí?
Našel bych zcela jistě mnoho věcí, které by měl geoportál ještě obsahovat – například přesnou identifikaci hrobových míst, informace o kanalizačních šachtách, použitém materiálu na vodovodu či kanalizaci a další. Uvažujeme i o trojrozměrném modelu budov v obci, který jsem již obdržel k připomínkování. Kolegům mohu Geosense doporučit

Jak se Vám spolupracuje se společností Geosense?
Veškeré mé zkušenosti jsou jedině pozitivní a kladné, domnívám se, že zástupci společnosti jsou zkušenými odborníky. Důležitý je i osobní aspekt jednání, myslím si, že si dobře rozumíme.

Doporučil byste geoportál od firmy Geosense i dalším starostům v okolí?
Rozhodně se domnívám, že každá obec by měla mít k dispozici vlastní geoportál. Pro práci starosty, ale i dalších zaměstnanců úřadu je to dnes naprosto nepostradatelná věc. Pokud budou kolegové stát o můj názor a konzultaci, zcela jistě mohu společnost Geosense doporučit a nabídnout její řešení.

Jaká by byla jedna hlavní výhoda geoportálu od firmy Geosense, kterou byste zmínil?
Nevím, zda to mohu zařadit mezi výhody geoportálu, ale rozhodně mne jako první napadla přátelská, pracovní a věcná atmosféra, která při jednáních se společností Geosense panuje. Hlavní výhodou je poté pro mě zcela jistě existence komplexního materiálu o několika základních údajích o obci a jejím území v jednom čase a na jednom místě.

Děkuji za rozhovor, pane starosto.


Mohlo by vás zajímat: