SolidWorks 2021
Helios
Google překladač: English Deutsch

Komunikace ve společnosti pomocí EPDM od SolidWorks

Autor článku: Lukáš Grygar   

Tags: eDrawings | EPDM | SolidWorks

eDrawings01V tomto článku se zaměříme na integrované nástroje určené pro vzájemnou komunikaci jednotlivých zaměstnanců společnosti, kteří používají SolidWorks Enterprise PDM. Abychom si přiblížili komunikaci v rámci SolidWorks Enterprise PDM, uvedeme si pár příkladů.

Představme si projekt, na kterém pracuje několik pracovníků z různých oddělení společnosti. Na tomto projektu má každý přidělen svoje úkoly. Aby výsledek společné práce na projektu byl co možná nejrychleji a s velkou precizností dokončen, je potřeba získat správné informace a ve správný čas. SolidWorks Enterprise PDM poskytuje uživatelům nástroje, které jim požadované informace zajistí.

Tým a jeho členové

Základem úspěšné komunikace v rámci projektu je vědět o každém členu týmu, kde se právě nachází. Obvykle je ve společnosti zpracován interní telefonní seznam zaměstnanců včetně e-mailových adres. Čím větší společnost a větší počet pracovníků, tím komplikovanější je rychlé vyhledání potřebného kontaktu. SolidWorks Enterprise PDM využívá v systému integrovanou informační kartu, která je přiřazena přímo ke konkrétní osobě. Na tuto kartu lze umístit fotografii, umožnit ostatním zjistit informace o dané osobě – tj. telefonní číslo, e-mail, přístup na interní firemní portály. Důležitá je informace o pohybu dané osoby ve firmě nebo informace o její nepřítomnosti, což je případ dovolené, nemoci nebo pracovní cesty. Pracuje-li na projektu více pracovníků současně, jsou kontaktní informace okamžitě k dispozici. Nástroj přispívá také k lepší integraci nových zaměstnanců do stávajícího týmu, usnadňuje orientaci ve firemním prostředí a zrychluje vzájemnou komunikaci.

Zprávy a jejich úložiště

Bez používání správy dat dochází u většiny společností k obrovským časovým ztrátám, např. hledáním informací souvisejících s projektem, nepružným předáváním již vyhledaných informací ostatním kolegům. Každé zbytečné zdržení má vliv na rychlost vstupu s výrobkem na trh nebo jeho dodání přímo zákazníkovi. Pokud nedochází k časovým ztrátám, společnost získává výrazný náskok před konkurencí a má možnost tak trh obsadit jako první. Nástrojem spojujícím tok informací integrovaným do SolidWorks Enterprise PDM je „Doručená pošta". Jeho pozitivní devizou je jeho jednoduchost. Sběrem informací z celého systému získá uživatel automaticky informace generované na základě práce se soubory. Získá včas také informace o pohybech v rámci pracovního procesu, rovněž podklady zaslané samotnými uživateli. Každý soubor obsahuje možnost zasílání zprávy. Zprávy jsou napojeny na jednotlivá úložiště tak, aby bylo vše přehledné a kdykoliv k dispozici. Zaslaným odkazem odpadá nutnost hledání souboru a informací hluboko v útrobách serveru, protože součástí těla zprávy je přímý odkaz na tento soubor. Při odeslání zprávy je možné vybrat jednoho uživatele, ale i skupiny uživatelů. Zaslaná zpráva, která je generována ze systému nebo od uživatele, upozorní danou osobu formou informační bubliny, tato je zobrazena v oznamovací části hlavního panelu systému. SolidWorks Enterprise PDM nabízí možnost použití vlastní SMTP pro zasílání zpráv.

Prohlížeč eDrawings

V rámci výroby přispívají svými podněty například pracovníci z výroby. Jejich zájmem je řešení otázek vyrobitelnosti. SolidWorks Enterprise PDM má proto integrovaný prohlížeč dokumentů a plnohodnotný prohlížeč CAD souborů. Tato aplikace s názvem eDrawings je prohlížeč, který se používá k prohlížení modelů, sestav, výkresů a výsledků analýz. Hlavním podílem této aplikace při firemní komunikaci je umožnit náhled na dokumenty uživatelům, kteří nemají nainstalovaný CAD. Modely mohou prohlédnout, proměřit, říznout, ale také k nim připojit poznámku. Konstruktér tak může lépe porozumět představě editora poznámky. Aplikace eDrawings se nemusí používat pouze v rámci společnosti, ale slouží i jako ideální nástroj pro komunikaci se zákazníkem. Prohlížeč je integrovaný přímo do průzkumníka systému s možností zobrazení celého ovládacího panelu aplikace a lze jej používat také v samostatném okně. Prohlížením souborů tak získá uživatel maximální přehled o funkčnosti daného výrobku v rámci jednotlivých oddělení společnosti.


Mohlo by vás zajímat: