Minerva
Google překladač: English Deutsch

HSI zapracovala změny v katastrální vyhlášce do GmP v14

Autor článku: HSI   

Tags: Bentley | GIS | GmP | HSI | Katastr | ProGEO | v14

GmP v14-1411Na jaře loňského roku uvolnila firma HSI nadstavbu pro zpracování geometrických plánů v prostředí Bentley, která nese název GmP. Jelikož nový rok 2014 přinesl celou řadu legislativních změn plynoucích z nové katastrální vyhlášky, uvolňujeme nyní novou verzi GmP 14, do které jsme tyto změny zapracovali. Tato verze ovšem obsahuje i celou řadu nových funkčností pro komfortnější zpracování geometrického plánu. Hlavní novinkou je nová speciální funkce pro tvorbu geometrického plánu na věcné břemeno, která plochu věcného břemene vytvoří automaticky z výkresu inženýrských sítí.

Funkce dynamicky zobrazuje seznam dotčených parcel a tvoří tabulku náhrad za věcné břemeno. Další novinkou je funkce pro vyrovnání bodu na přímku nebo umístění čísel bodů do výkresu grafického znázornění. Důležitou změnou je i přidání výpočetních protokolů do stávajících konstrukčních úloh.
GmP 14 je k dispozici buď jako samostatná nadstavba nad produkty Bentley nebo jako rozšiřující modul do stávajícího produktu ProGEO. V případě zájmu si můžete požádat o zaslání plně funkční zkušební verze.


Mohlo by vás zajímat: