Google překladač: English Deutsch

HSI com dvacetiletá

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: CAx | DMS | e-ARSYS | e-Schranka | e-SD | GIS | HSI com

Vaclav FrantlHSI comSpolečnost HSI com je jednou z těch, které byly založeny v prvním roce samostatné České republiky. Výhradně s českým kapitálem začala úspěšně působit na trhu informačních technologií a zabývala se vývojem aplikačního CAD softwaru. Zaměřena je také na komplexní ICT obsluhu zákazníků, především v oblasti GIS a CAx aplikací a implementaci DMS systémů. U příležitosti kulatého jubilea jsme položili několik otázek řediteli firmy Ing. Václavu Frantlovi.

V letošním roce slavíte 20. výročí založení firmy. Můžete nás při té příležitosti krátce seznámit s historií firmy?

Naše společnost byla založena v září 1993 jako dceřiná firma společnosti HSI, spol s r. o. Proto vznikl i název HSI com, s. r. o. V roce 2010 se společnost HSI com, s. r. o., osamostatnila odkoupením obchodního podílu od mateřské společnosti.

Tak jako většina IT firem jsme začínali obchodem s krabicemi. Bylo nám však jasné, že se musíme orientovat na vyšší přidanou hodnotu, a proto jsme již od roku 1994 začali spolupracovat se společností Intergraph a orientovali jsme se na vývoj a implementaci geografických informačních systémů. Specializovali jsme se na vodárenství. V dnešní době již převažují dodávky služeb pro naše zákazníky, a to v oblasti GIS, dále pak v oblasti dokument managementu. Od roku 1996 se angažujeme v oblasti dodávek CAD systémů pro strojírenství a s tím spojených služeb. Konkrétně jde o CAD systému Solid Edge, který původně pochází také z produkce společnosti Intergraph. V současné době je tento software součástí portfolia koncernu Siemens. Již více než 5 let spolupracujeme při distribuci průmyslového softwaru Siemens se zlínskou firmou AXIOMTECH.

Kolik máte v současné době zaměstnanců a kolik a z jakých oblastí obsluhujete zákazníků?

V současné době má naše společnost 10 zaměstnanců na HPP a cca 3 zaměstnance na VPP. Jak již z předchozího vyplývá, máme tři základní oblasti činnosti, GIS, DMS a CAD. Každá z oblastí GIS a DMS představuje cca 20 dlouholetých kontraktů, kde neustále dochází k inovacím provozovaných systémů. Jde o systémy, které jsou v trvalém provozu, a tudíž se snažíme zákazníkům nabízet nejmodernější technologie, které přichází na trh.

V oblasti průmyslového softwaru máme zhruba 100 zákazníků, převážně v Čechách, ale máme některé i na Moravě.

Jaké produkty a jakých společností můžete zákazníkům nabídnout?

Co se týče GISu, využíváme celou rodinu produktů GeoMedia a celou řadu nadstaveb vlastní produkce, takže jsme schopni uzpůsobit celé řešení systému GIS požadavkům a organizační struktuře zákazníka.
V oblasti DMS jsou to naše produkty e-ARSYS (elektronický archivační systém), e-SD (elektronická správa dokumentů) a e-Schránka (nástroj pro komunikaci s datovými schránkami).

V oblasti průmyslového softwaru se zabýváme distribucí a podporou produktů koncernu Siemens pro řízení životního cyklu výrobku (PLM) od vývoje, konstruování, výrobu až po správu technických informací o výrobku. Zaměřujeme se především na střední třídu těchto produktů, tzv. Velocity Series, reprezentovanou především CAD systémem Solid Edge s unikátní synchronní technologií. Právě díky spolupráci s firmou AXIOMTECH můžeme zákazníkům nabízet komplexní řešení. Připravujeme se na nasazování systému pro správu technických informací s využitím technologie Teamcenter. Právě ve správě informací o životním cyklu výrobku vidíme největší rezervy ke zvýšení produktivity výrobců v ČR.

V neposlední řadě dodáváme standardní HW a SW produkty dle požadavků našich zákazníků. V této oblasti nabízíme i vlastní technický servis na smluvní bázi.

Máte i vlastní vývoj softwaru. O jaké aplikace konkrétně jde a jaké mají využití?

Bez vlastního vývoje SW by pro nás bylo problematické zajišťovat rozvoj již provozovaných systémů GIS a DMS. Naší snahou je zajišťovat pro zákazníky trvalou inovaci a rozvoj nasazených systémů. Takže v poslední době například nasazujeme naše řešení GISu na mobilní prostředky. Jak už bylo zmíněno, v oblasti GISu se orientujeme na správu inženýrských sítí, hlavně v oblasti vodárenství, takže máme neustále řadu námětů na další rozvoj.

Ve svých referencích máte slušný počet společností starajících se o úpravu a transport vody. Co těmto společnostem konkrétně nabízíte?

V současné době patří mezi naše zákazníky skoro 20 vodárenských společnosti napříč celou republikou. Takže máme zákazníky od Chebu po Vyškov.

U všech těchto zákazníků je provozován geografický informační systém na bázi produktů Intergraph a dále pak řada našich nadstaveb od iGIS.NET (webový portál) přes Výpočet pořizovací hodnoty, či Evidenci provozních událostí (poruchy a činnosti na síti) až po STANOVISKA (nástroj automatizace procesu vytváření stanoviska dle STAVEBNÍHO ZÁKONA).

Kromě geografických systémů se staráte také o prodej CAD systémů. Proč jste zvolili právě produkty firmy Siemens a jak jste spokojeni s podporou?

K Siemensu jsme se dostali vlastně akvizicí UGS, jehož jsme byli dlouholetými partnery. A proč Siemens? Protože jsme přesvědčeni, že nabízí nejkomplexnější portfolio pro řízení životního cyklu výrobku jak pro menší firmy, tak pro giganty. Důležitá je kompatibilita produktů, a že vývoj v high-end sw se paralelně projeví i ve střední třídě sw. Co se týká podpory, ta vyplývá z dlouhodobé spolupráce jak s firmou Siemens, tak v současné době ze spolupráce s firmou AXIOMTECH.

Můžete vyjmenovat projekty z poslední doby, které jsou podle vašeho mínění nejúspěšnější?

V oblasti GISu je to jednoznačně nasazení citované aplikace STANOVISKA. Během uplynulých 12 měsíců jsme tento nástroj nasadili ve 3 vodárnách. Dosavadní poznatky z provozu ukazují, že u této aplikace jsou takřka okamžitě patrné finanční úspory, což je v současné době pro vedení jednotlivých organizací velice zajímavé.

V oblasti DMS je to projekt, který běží na Magistrátu města Jablonce, kde je agenta stavebního úřadu a několika dalších městských organizací převáděna do aplikace e-ARSYS.

V oblasti průmyslového softwaru pak dodávky pro firmu Prominent Systems, s. r. o., Faiveley Transport LEKOV, a. s., Carrier Refrigeration Operation Czech Republic, s. r. o., Daikin Industries Czech Republic, s. r. o., Stránský a Petržík, s. r. o., Adestra, s. r. o., a další.

Staráte se nějakým způsobem o dorost, mladé lidi ve školách, které byste případně měli zájem přijmout do firmy? Jací jsou podle vašeho názoru současní absolventi našich technických škol?

Pochopitelně se snažíme využívat toho, že sídlíme v Plzni. Zde je řada vysokých škol, jejichž absolventy využíváme. Zatím se nám jeví jako nejefektivnější zahájení spolupráce zadáním nějaké konkrétní práce. To nám umožňuje si následně vybrat absolventy podle našich představ.

Máme zkušenost, že současní absolventi jsou odborně zdatní, ale reálná situace u zákazníků je pro ně zpočátku nepochopitelná. Až po čase pochopí, že nic není jen černé nebo bílé, takže samostatně pracovat se zákazníkem mohou až tak po roce práce u naší společnosti.

Co říkáte na současnou hospodářskou situaci ČR a jaký předpokládáte vývoj HSI com v příštích letech?

Hospodářskou situaci pochopitelně sledujeme, neboť na trhu jsme přímo závislí. Porovnám-li výsledky roku 2012 a 2013, myslím, že se situace zlepšuje. Je pravda, že jsme zaznamenali propad tržeb především v letech 2009 a 2010, a to v oblasti CAD, kde však od té doby zaznamenáváme sice pomalý, ale stabilní nárůst. V oblastech GIS a DMS je ve vývoji stále patrný nárůst, což nás vede k optimismu ve vztahu k budoucnosti.


Mohlo by vás zajímat: