Google překladač: English Deutsch

Hannover Messe 2015 – průmysl budoucnosti propojený sítí

Autor článku: Hannover Messe   

Tags: 2015 | Hannover | Integrace | Messe | Průmysl 4 | Síť | Veletrh

Hannover Messe-1446Stále větší digitalizace hospodářství přispívá k dynamice průmyslu. Továrny a energetické systémy jsou digitalizované, výrobní cykly se zkracují, vznikají nové obchodní modely. Kdo se spoléhá jen na sebe a vlastní kompetence, ztrácí kontakt. Konkurenční síla podniku bude v budoucnu záviset na schopnosti těsného propojení se všemi účastníky trhu a výrobního procesu tak, aby vývoj produktů mohl probíhat ještě větším tempem. Vedoucí téma veletrhu Hannover Messe 2015 „Integrated Industry – Join the Network!“ přesně odráží současný vývoj a představuje další impuls.

Důležité výzvy iniciativy „Průmysl 4.0“, jako například obecně platné standardy pro komunikaci Machine-to-Machine, otázky bezpečnosti dat nebo hledání obchodního modelu budoucnosti, lze zvládnout jen na síti. Otázkou není, jestli zaujímají vedoucí úlohu průmyslové podniky nebo podniky IT. Jen společně mohou dostatečně využít možnosti iniciativy „Průmysl 4.0“. A k tomu je nutná silná síť, která propojuje strojírenství, elektrotechniku a IT.
Na veletrhu Hannover Messe bude možno v dubnu 2015 zažít technologický skok, který tento vývoj přináší. Bude zde ukázáno digitální propojení výrobních linek, inovativní výrobní postupy a nové modely průmyslových robotů – roboty s inovativní senzorikou, které těsně spolupracují s člověkem bez ochranných plotů a bez dodržování bezpečnostní vzdálenosti. Rovněž zde bude ukázána automatizace s podporou IT, která mění všechny organizační procesy v továrně.
Na veletrhu se uskuteční živá prezentace výroby individualizovaných produktů pomocí postupů Additive Manufacturing nebo 3D tisk 3D, který je významnou součástí iniciativy „Průmysl 4.0“. Nyní už si lze představit, že subdodavatelé nebudou své produkty prodávat přímo, nýbrž budou nabízet sady dat ke stažení a náplně s odpovídající surovinou. Tisk proběhne u odběratele přímo v jeho továrně.
Vedle dlouholetých vystavovatelů jako je SAP nebo Dassault Systèmes bude v příštím roce v Hannoveru rovněž zastoupena společnost Microsoft. Podniky IT jsou součástí sítě a veletrh Hannover Messe využívají k setkáním se svými zákazníky z průmyslu. Přítomnost mezinárodních IT koncernů a účast společnosti Microsoft ukazují, že vedoucí téma „Integrated Industry – Join the Network“ přesně odpovídá požadavkům průmyslu.

Hannover Messe – Get new technology first!
Nejvýznamnější světový průmyslový veletrh se uskuteční 13.–17. dubna 2015 v Hannoveru. Veletrh Hannover Messe 2015 je spojením deseti vedoucích veletrhů na jednom místě: Industrial Automation, Motion, Drive & Automation (MDA), Energie, Wind, MobiliTec, Digital Factory, Comvac, Industrial Supply, SurfaceTechnology a Research & Technology. Pět ústředních témat veletrhu představují průmyslová automatizace a IT, technika pohonu a fluidní technika, energetické a ekologické technologie, průmyslové subdodávky, výrobní technologie a služby, výzkum a vývoj. Partnerskou zemí veletrhu v roce 2015 je Indie.


Mohlo by vás zajímat: