Google překladač: English Deutsch

Moderní systém správy dat ve společnosti T Machinery

Autor článku: Václav Buk   

Tags: Reportáž | SolidCAM | SolidVision | SolidWorks | Správa dat | T Machinery

SolidVision250Historie akciové společnosti T Machinery souvisí s firmou Baťa a těžbou lignitu pro Baťovy závody ve 30. letech 20. století. Tehdy v souvislosti s poptávkou po uhlí pro elektrárny napájející Baťovy obuvnické závody se zjistilo, že v Ratíškovicích existuje velké ložisko lignitu s vydatností až na třicet let těžby. Po odkupu pozemků od zemědělců zde vznikl hlubinný důl Tomáš, bylo postaveno 44 dvoupodlažních dvojdomků, vznikla Baťova škola práce, byla vyměřena železniční dráha mezi Ratíškovicemi a Rohatcem a postavena silnice z Milotic do dolu Tomáš. T Machinery svou hlavní činností – konstrukcí a výrobou důlních zařízení – navazuje na tradici, ke které základní kámen položila právě firma Baťa. Důl Tomáš byl ve své době nejmodernějším podnikem svého druhu, přímo nabitý moderními technologiemi, kterých si považovali i všichni zaměstnanci.

CAD nástroje

Podíváme-li se na vývoj firmy z hlediska používaných CAD nástrojů, zjistíme, že prošla jako mnoho jiných u nás nejprve fází AutoCADu. V okamžiku hledání vhodného moderního 3D CAD nástroje byl jako nejlepší vybrán program SolidWorks a partnerem pro dodání nového softwaru se stala brněnská společnost SolidVision.

Z AutoCADu bylo postupně do nového softwarového nástroje převedeno asi 95 procent veškeré dokumentace, což je většina toho, co je či bylo nejvíce potřeba. Pokud se v současnosti narazí na nějakou konstrukci, o které se ví, že už existovala a je potřeba ji využít, tak se konstruktéři ke starému návrhu vrátí a domodelují ho do SolidWorks.

Od jednoduché k profesionální správě dat

První licence SolidWorks byly zakoupeny v roce 2005. Původně byly nasazeny samostatně bez systému správy dat, ale dokumentace byla bohužel volně na síťovém disku, kde si každý uživatel, když se to řekne zjednodušeně, mohl dělat, co se mu zlíbilo. Proto v T Machinery byli nuceni přejít nejprve na jednoduchý systém, kterým byl PDM Workgroup. V roce 2007 zde byli čtyři strojní konstruktéři a čtyři elektrokonstruktéři, přičemž elektrokonstruktéři vůbec PDM nevyužívali, protože měli vlastní program na kreslení dokumentace.

„Ve Workgroupu jsme postupně přišli na to, že si už uživatelé nepřepisují svá data, nehádají se mezi sebou a situace se celkově velmi zklidnila," říká Vlastimil Kořínek, vedoucí útvaru strojní konstrukce v T Machinery.

V důsledku nárůstu zakázek byl ale v následujících letech mnohonásobně navýšen počet konstruktérů a vznikla potřeba pořídit rychlejší systém, který zastřeší celou společnost, takže firma přešla na plnohodnotný software pro správu výrobních dat – SolidWorks Enterprise PDM.

Aktuálně je v T Machinery využíváno 16 licencí SolidWorks, 3 licence SolidCAM a padesát plovoucích licencí Enterprise PDM. Ovšem ani tento počet nebude konečný, protože všichni si PDM oblíbili a počet licencí už opět nestačí.

Elektrokonstrukce používá pro návrhy elektroniky program EAGLE (Easily Applicable Graphical Layout Editor). Ve strojní konstrukci je vyhrazen jeden pracovník pro koordinaci strojních a elektronických návrhů. Pro kvalitnější navrhování především elektrické kabeláže by proto mohlo být zajímavé využití SolidWorks Electrical.

„Zatím jsem se o SolidWorks Electrical moc neinformoval, ale do budoucna jeho použití určitě budeme zvažovat," podotýká k tomuto tématu Vlastimil Kořínek.

Výroba typických velkých sestav

Při pohledu na strojní sestavy modelované zde v SolidWorks je potřeba zmínit, že nejde o žádné maličkosti. Navrhované sestavy jsou velmi rozsáhlé. Velké sestavy mohou průměrně mít 150 tisíc dílů.

„Myslím, že projekty T Machinery jsou jedny z nejrozsáhlejších, jaké se u našich zákazníků dělají," říká Pavel Frébort, zástupce společnosti SolidVision.

Ze začátku se konstruktéři s problémem velkých sestav potýkali, a proto se Vlastimil Kořínek rozhodl absolvovat školení u dodavatele CAD programu, firmy SolidVision. Zde mu odborníci doporučili, jakým způsobem je potřeba s velkými sestavami zacházet.

„Dá se říct, že od té doby jsme začali používat různá zjednodušení, speedbacky a další možné způsoby, které jsou. Řekl bych, že se to zlepšilo. Také jsme měli problém se spoustou souborů ve staré verzi, které se nám podařilo odstranit při konverzi na nové PDM, což výrazně zrychlilo systém," říká Vlastimil Kořínek.

Načítání materiálu z IS ORNačítání materiálu z IS OR

Aktivní využívání PDM

Přechod z Workgroupu na Enterprise proběhl na přelomu roku 2012 a 2013. Ve Workgroupu pracovala pouze strojní a elektrokonstrukce, začali se postupně přidávat obchodníci, kteří chtěli mít možnost se dívat na návody k obsluze zařízení, které tam byly ukládány. V tu chvíli Vlastimila Kořínka napadlo, že by bylo dobré odstranit přežité postupy ve firmě, kdy všichni chodí s lístečky, např. u změnových řízení, poptávek od obchodníků, apod. Tohle všechno by se pomocí workflow mohlo zavést do Enterprise. Jak už bylo výše napsáno, je v T Machinery aktuálně padesát licencí a do PDM aktivně přistupuje obchodní úsek, servis, nákup, strojní konstrukce, elektrokonstrukce, technologie a správa zakázek.

V PDM je celá CAD dokumentace, vlastně veškerá dokumentace společnosti – wordové a excelové dokumenty, nabídky a poptávky od obchodníků, různé výrobní příkazy.

Zvládnutá správa dat přináší úspěchy v obchodě

T Machinery dodává své výrobky z 90 % na území Ukrajiny a zbylých deset procent se dá rozdělit mezi sibiřskou část Ruska a Vietnam. Momentálně se firma snaží obchodovat s Bosnou a Hercegovinou a Latinskou Amerikou. Snaha o rozšiřování dostupného trhu občas přináší velké a nečekané problémy. Například v Bosně a Hercegovině vyžadují speciální certifikát, který obnáší jednak velký schvalovací proces a hlavně je velice nákladný.

Výhodou je, že T Machinery nemá v České republice konkurenci. V Rusku a na Ukrajině konkurence je, ale T Machinery si drží své zákazníky a získává nové, nabízí totiž opravdu kvalitní zařízení. Konkurence v těchto zemích má co do kvality ještě co dohánět.

Nabídky do celého světa jsou prací obchodního oddělení. Přesto existují výjimky, jako například zakázka pro Bosnu a Hercegovinu, kterou dělali v konstrukci. Konstruktéři jezdili po Bosně a v podstatě si zakázku obhospodařovali sami. Obchodníci se nejvíc soustřeďují na Rusko a Ukrajinu, kde už je trh zaběhlý.

Akciové společnosti T Machinery se daří a její růst je dynamický. Dokumentuje to i její umístění na 6. místě v soutěži Exportér roku 2012 v kategorii velcí exportéři „Nárůst exportu v letech 2010–2011". V současné době zaměstnává 300 zaměstnanců a její obrat za rok 2012 byl 1,1 miliardy korun.

T Machinery, a. s., byla založena v roce 2003. Je jednou z významných výrobně-engineeringových firem v oblasti důlní techniky a současně jediný výrobce v České republice, který je schopen navrhnout, vyrobit, dodat a spustit do provozu celý dobývací komplex. Firma historicky navázala na tradici výroby v tomto oboru, která na jižní Moravě existuje více jak 80 let. Ve třicátých letech minulého století byla na tomto místě zahájena na Dole Tomáš mechanizovaná těžba lignitu pro energetické potřeby koncernu firmy Baťa.

SolidVision, s. r. o., je v současné době největším autorizovaným prodejcem 3D CAD systému SolidWorks a CAM systému SolidCAM v České republice. Nabízí komplexní PLM řešení postavené na platformě SolidWorks, čítající více než desítku produktů. Samozřejmou součástí dodávaných řešení jsou špičkové předprodejní i poprodejní služby, široké technické zázemí s několika desítkami lidí v České republice a na Slovensku. Další významnou oblastí působnosti jsou produkty a služby 3D skenování, kontroly a tisku.


Mohlo by vás zajímat: