Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EPLAN Harness ProD pro efektivní a pohodlné navrhování kabelových svazků v české firmě Flexcon

Autor článku: EPLAN   

Tags: ECAD | Eplan | Harness | Kabely | proD | Svazky

EPLAN250EPLAN Harness ProD je CAD systém podporující návrhy kabelových svazků. Navrhování kabelových svazků je v dnešní době, kdy se elektronika stala nedílnou součástí snad všech strojírenských výrobků, od strojů a výrobních zařízení až po domácí spotřební elektroniku, naprosto nezbytnou inženýrskou činností. Kabelové svazky musí vyhovovat funkčním požadavkům a zároveň musí respektovat celkový vzhled výrobku, proto by neměly tvůrce nijak omezovat při návrzích celkového designu.

Kabelové svazky musí vyhovovat nejen parametrům, které jsou dány použitým elektronickým zapojením (počet vodičů, použité napětí, přenášený proud), ale musí také splňovat specifické požadavky kladené na jejich rozvod (maximální délka vodičů, jejich průřez či minimální poloměr ohybu). Zároveň musí být vhodně umístěny do hotového výrobku.

EPLAN Harness ProD dokáže navrhování kabelových svazků v maximální míře zjednodušit, automaticky provádět všechny nezbytné kontroly, volit kabelové trasy ve 2D i ve 3D, znovu použít již navržené a odzkoušené části svazků a navíc vytvořit kompletní a perfektní dokumentaci kabelových svazků. Níže uvedený článek pojednává o zkušenostech s nasazením systému EPLAN Harness ProD v české firmě Flexcon, s r. o.

Flexcon je výrobně obchodní společnost, která poskytuje zákazníkům komplexní řešení v oblasti výroby a dodávek kabelových svazků, kompletace elektromechanických celků a dodávek kabelových součástí. Výrobky, které Flexcon dodává svým odběratelům, nalézají uplatnění v různých oblastech elektrotechnického průmyslu, zejména při vvýrobě domácích spotřebičů, ručního nářadí, bílé i senzorové techniky. Vysoká kvalita, přijatelná cena výrobků a maximální flexibilita jsou hlavními devízami společnosti. Firma Flexcon byla založena v roce 2003 a má sídlo v Jablonném nad Orlicí.

Flexcon používá k návrhu kabelových svazků výhradně EPLAN Harness proD

Až do roku 2013 firma používala pro návrh kabelových svazků běžný kancelářský software. Ten ale neposkytoval výstupy ve formátu, který Flexcon potřeboval (výkres svazku, kusovníky a přehledné podklady pro výrobní dokumentaci). V roce 2013 společnost Flexcon nasadila systém EPLAN Harness ProD a začala ho rutinně používat pro navrhování kabelových svazků, které vyrábí.

Prvním pozitivním zjištěním bylo, že ovládání systému EPLAN Harness ProD je opravdu jednoduché a zcela intuitivní. „Ovládání softwaru EPLAN Harness ProD je stejné jako u ostatních CAD systémů na trhu," poznamenal pan Tomáš Sekyra, ředitel společnosti. Právě to, že ovládání systému EPLAN Harness ProD odpovídá zažitým zvyklostem, umožnilo prakticky okamžité produkční využití tohoto systému.

Po více než ročním „ostrém" provozu je dnes EPLAN Harness ProD jediným a výhradním systémem, který společnost Flexcon používá pro projektování. Flexcon považuje za hlavní výhodu systému EPLAN Harness ProD sofistikovanou podporu výrobního procesu včetně přípravy výkresových podkladů pro výrobu. „Výhodu vidíme v možnosti realizace výstupu přímo ve výrobním procesu, kdy můžeme pro navržený svazek vytisknout vodičové pokládací plány. Tyto plány jsou následně aplikovány na formovací montážní desky," uvádí Tomáš Sekyra.

Systém EPLAN Harness ProD dnes patří k významným pomocníkům společnosti Flexcon, který nejen zajišťuje vysokou a stálou úroveň kvality hotových výrobků, ale i výrazně zkracuje dobu vývoje a zavedení do výroby, čímž umožňuje společnosti Flexcon maximálně flexibilně a vstřícně reagovat na požadavky zákazníků.


Mohlo by vás zajímat: