Google překladač: English Deutsch

Systém MISYS a Geoportál GEPRO

Autor článku: Redakce   

Tags: Geoportál | Gepro | GIS | MISYS | MISYS-WEB

Geoportál GEPROPřestože desktopové a webové systémy MISYS a MISYS-WEB patří dlouhodobě k nejrozšířenějším GIS systémům využívaným v České republice, společnost GEPRO nespí na vavřínech. Již nejméně 15 let poskytuje uživatelům z veřejného i soukromého sektoru možnost používat na jednotlivých pracovištích souběžně systémy MISYS a MISYS-WEB. Systém MISYS jako desktopová aplikace je určen omezenému počtu vybraných specialistů úřadu nebo instituce, systém MISYS-WEB jako webová aplikace je určen všem ostatním. Výhoda tohoto spojení je zřejmá.

Nad jedním datovým zdrojem mohou pracovat současně odborníci, kteří ke své činnosti potřebují a využívají řadu specializovaných funkcí systému MISYS, tak i další uživatelé, kteří sice experty na GIS nejsou, ale ke své odborné činnosti potřebují prohlížet a snadným způsobem používat GIS data – pomocí systému MISYS-WEB prostřednictvím internetového prohlížeče. Spojení MISYS a MISYS-WEB našlo a nachází efektivní uplatnění především ve větších pracovních týmech.

V minulosti snaha poskytovat GIS data globálně většímu počtu menších úřadů a institucí pouze pomocí systému MISYS-WEB narážela na technická omezení – především rychlost internetu směrem k uživateli a objem přenášených dat, ale také na nedostatek veřejně poskytovaných dat a datových služeb.

Geoportál GEPRO – hromadný výběr parcel polygonemGeoportál GEPRO – hromadný výběr parcel polygonem

Geoportál GEPRO – výběr území k dotazům v SPI KN
Geoportál GEPRO – výběr území k dotazům v SPI KN

Až v posledních letech se situace v oblasti technické infrastruktury a veřejných datových služeb zlepšila natolik, že je možné poskytovat GIS data globálně i v těch nejodlehlejších místech. Řešením společnosti GEPRO v oblasti poskytování GIS dat a služeb je Geoportál GEPRO. Jde o webovou službu, která na jedné straně poskytuje uživatelům, vybaveným pouze internetovým prohlížečem a připojením k internetu, přístup k datům globálního charakteru, podobně jako některé geoportály (např. Google Maps nebo Seznam.cz), na straně druhé díky individuální spolupráci se zákazníky umožňuje přístup k datům, která jsou zpracována specificky pro každého jednotlivého uživatele (obec, město, firmu, instituci apod.). Poskytuje tak na jednom místě uživatelům v celé České republice co nejdetailnější informace o území, na kterém působí.

Geoportál GEPRO – výpis listu vlastnictví č. 10001Geoportál GEPRO – výpis listu vlastnictví č. 10001

Geoportál GEPRO – mapa majetku obce
Geoportál GEPRO – mapa majetku obce

Geoportál GEPRO mohou uživatelé – např. obce a jejich občané – využívat několika způsoby. Základní varianta umožňuje používat Geoportál GEPRO ve verzi Standard se základní sadou dat a funkcí zcela zdarma. Již tento způsob užití obsahuje takové množství informací a funkcí, které na jednom místě nenajdete. Například obec může na svůj web umístit odkaz na Geoportál GEPRO zacílený přímo na území obce. Již tímto jednoduchým krokem obec svým občanům poskytne řadu informací o území, na kterém žijí, současně také prezentuje obec všem dalším zájemcům.

Chtějí-li obce využívat v Geoportálu GEPRO navíc ještě data lokálního charakteru potřebná pro každodenní život obce, mohou využít služby Geoportálu GEPRO Premium, což je rozšíření verze Standard poskytované za poplatek. V tomto případě již lze oddělit přístup (pomocí jména a hesla) k veřejně dostupným informacím od informací přístupných jen pověřeným osobám (např. kompletní výpis listu vlastnictví apod.). Geoportál GEPRO Premium umožňuje také zařadit a editovat tematické vrstvy včetně pasportních údajů (např. pasporty komunikací, veřejného osvětlení, hřbitovů, zeleně apod.).

Geoportál GEPRO – pasport komunikacíGeoportál GEPRO – pasport komunikací

 Geoportál GEPRO – pasport hlášení závad
Geoportál GEPRO – pasport hlášení závad

Data Geoportálu GEPRO jsou pravidelně aktualizována, v závislosti na četnosti aktualizací poskytovatelů těchto dat, počínaje denní aktualizací (např. mapy katastru nemovitostí) až po aktualizaci po několika letech (např. dvouletý cyklus obnovy ortofotomap ČÚZK). Služba Geoportál GEPRO je velmi flexibilní, lze ji sestavit na míru každému zákazníkovi včetně všech požadovaných dat, funkcí a garantované dostupnosti.
I přes nesporné výhody systému Geoportál GEPRO mají nadále své nezastupitelné místo také systémy MISYS a MISYS-WEB. Jedná se především o situace, kdy uživatelé např. potřebují klást systému složité různorodé dotazy, nechtějí povolit tok důvěrných dat po internetu nebo se naopak obávají výpadků či nedostupnosti internetového připojení.

Funkce Geoportálu GEPRO:

 • Přístup k datům z ISKN (informační systém katastru nemovitostí)
 • Přístup k datům z RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí)
 • Přístup k ortofotomapám
 • Propojení s Nahlížením do KN
 • WSDP (webová služba dálkového přístupu do katastru nemovitostí)
 • Nastavení přístupových práv
 • Generování trvalého odkazu do mapy
 • Správa tisků
 • Tematické vrstvy
 • Měření vzdáleností, ploch a obvodů
 • Vkládání fotografií, videí, virtuálních prohlídek, webkamer, internetových odkazů

Geoportál GEPRO – pasport hřbitovaGeoportál GEPRO – pasport hřbitova

Geoportál GEPRO – Pražské hřbitovy
Geoportál GEPRO – Pražské hřbitovy

Rozšíření Geoportálu GEPRO o další vrstvy dle potřeb, např.:

 • Inženýrské sítě
 • Technická infrastruktura
 • Územně plánovací dokumentace
 • Evidence nemovitého majetku obce, vlastníka
 • Pasporty (např. komunikací, veřejného osvětlení, zeleně, hřbitovů, dopravního značení, odpadového hospodářství, vodovodů a kanalizací, obecního mobiliáře, atd.)
 • Editace on-line
 • Občanská vybavenost, sídla místních firem a podnikatelů
 • Ochranná pásma, povodňové stupně, hlukové mapy atd.
 • Podpora turistického ruchu (turistické trasy, cyklostezky, naučné stezky, přírodní prvky, historické a technické památky, architektura)
 • Historické mapy

Hlavní výhody Geoportálu GEPRO:

 • Základní verze Standard je zdarma
 • Jednoduché ovládání (intuitivní, bez školení)
 • Neomezený počet uživatelů
 • Stačí jen internetový prohlížeč
 • Všechna data na vzdáleném úložišti (cloud)
 • Ihned v provozu – od prvního dne
 • Geoportál je přístupný i občanům na internetových stránkách
 • Slouží ke správě území, k prezentaci i informování veřejnosti
 • Editační funkce umožňují editaci a aktualizaci pasportů
 • Integrace do stávajících aplikací používaných v rámci agend uživatelů
 • Mobilní aplikace (notebooky, tablety a chytré telefony)

Mohlo by vás zajímat: