Google překladač: English Deutsch

Rozšíření spolupráce firem Škoda JS a Dassault Systèmes

Autor článku: Dasssault Systèmes   

Tags: 3DEXPERIENCE | Automatizace | Dasssault | Elektrárna | Simulace | SIMULIA | Škoda JS | Systèmes

VVER1000-1517Akciová společnost Škoda JS prodloužila a výrazně rozšířila využívání softwarového řešení Simulia. Dlouholetý zákazník poskytovatele platformy 3DExperience Dassault Systèmes bude vedle stávajícího nástroje Abaqus pracovat také s řešeními Simulia Isight, fe-safe a Tosca. Plánuje je využívat pro podporu a vývoj svých inženýringových aktivit, které se v oblasti výpočtů stále více opírají o využívání simulací za pomoci metody konečných prvků. Nové aplikace využije Škoda JS mimo jiné pro automatizaci procesů, topologické optimalizace a simulace životnosti výrobků.

Spolupráce s Dassault Systèmes a využívání jejích aplikací pro pevnostní analýzy umožní výpočtovému a  konstrukčnímu oddělení Škody JS testovat výrobky už v raných fázích vývoje a predikovat chování nejrůznějších komponent a provozních celků vyskytujících se v jaderné elektrárně v různých situacích. Tyto situace mohou popisovat reálné provozní podmínky i hypotetické stavy, definované bezpečnostními scénáři daného provozního celku.

„Důraz na bezpečnost a životnost komponent v jaderné energetice roste a díky moderním softwarovým nástrojům značky SIMULIA jsme schopni těmto výzvám čelit a vytvářet kvalitnější a sofistikovanější výpočtové modely,“ uvedl Jiří Jeník, vedoucí odboru Výpočty ve společnosti Škoda JS.

Společnost ŠKODA JS a.s. se již více než padesát let zabývá inženýringem a dodávkami pro jadernou energetiku. Ve firmě v současnosti pracuje více než 1 100 pracovníků. Dvě třetiny z tohoto počtu představují odborné technické a administrativní profese.


Mohlo by vás zajímat: