SolidWorks 2021
Helios
Google překladač: English Deutsch

Deset let zkušeností s Geoportálem ČÚZK

Autor článku: Jakub Svatý   

Tags: ČÚZK | Geomedia | Geoportál | GIS | Hexagon | Intergraph | Webmap

geoportal ilustracniPřístup k mapovým produktům a službám resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního nebyl nikdy v minulosti jednodušší. Před více jak deseti lety Zeměměřický úřad spustil Geoportál, který nabízel elektronický obchod a umožňoval prohlížení pouze několika mapových produktů. Za tu dobu ušel Geoportál významný kus cesty a stal se bezpochyby jedním z nejvýznamnějších prvků národní i evropské infrastruktury prostorových informací. Došlo nejenom k významnému nárůstu množství poskytovaných dat a služeb ale současně i k rozšíření aplikací a nástrojů. Navíc, významnou část služeb a aplikací, které dnes Geoportál nabízí, lze využívat zcela bezplatně a bez jakýchkoliv registrací.

„Pokud zadáte do internetového vyhledávače klíčové slovo „Geoportál“, „státní mapa“ nebo „ortofoto“, pravděpodobně jako první co se vám vrátí, bude „Geoportál ČZÚK“, který je provozován Zeměměřickým úřadem na adrese http://geoportal.cuzk.cz/. Právě datová sada Ortofoto České republiky je dnes nejpopulárnějším produktem, který je zpřístupněn on-line prostřednictvím tohoto Geoportálu. Není ale zdaleka jediným, lze zde najít i celou dlouhou řadu dalších zejména digitálních mapových produktů a služeb na nich postavených, dnes už nejenom z produkce Zeměměřického úřadu. Geoportál je dnes velmi rozsáhlá aplikace, který mimo vlastní zpřístupnění dat formou služeb nebo elektronického obchodu nabízí i nástroje pro vyhledávání v rozsáhlém katalogu, celou řadu aplikací i speciální služby jako je například služba přesné transformace souřadnic,“ říká Jakub Svatý ze společnosti Intergraph CS, která stojí za vývojem.

Geoportál ČÚZK zaznamenal za posledních deset let obrovské změny. Původně se jednalo o relativně malé řešení zaměřené zejména na distribuci dat pomocí elektronického obchodu. Dnes se jedná o velmi komplexní dílo, které poskytuje služby a data pomocí standardních forem jak orgánům státní správy, komerčním organizacím, tak i soukromým osobám. Díky zvyšující se kvalitě a rozsahu dat, díky evropské směrnici INSPIRE, ale i díky stále narůstající poptávce ze strany uživatelů využívat data on-line namísto tištěné nebo souborové produkce, dnes Geoportál poskytuje až pět miliónů mapových výřezů denně a je tak jedním z klíčových prvků národní geoprostorové infrastruktury.

Služby Geoportálu

Výčet služeb poskytovaných Geoportálem ČÚZK je bezpochyby inspirativní. Neúplný výčet služeb zahrnuje:

 • Vyhledávací
 • Prohlížecí
  • Prohlížecí služby - WMS
   • WMS - SM5V a SM5
   • WMS - SM5
   • WMS - ZABAGED®
   • WMS - ZM10, ZM25, ZM 50, ZM200
   • WMS - Ortofoto
   • WMS - Archivní ortofoto
   • WMS - DMR
   • WMS - Geonames
   • WMS - Bodová pole
   • a další
  • Prohlížecí služby - WMTS
   • MTS – Základní mapy ČR
   • WMTS – Ortofoto ČR
   • WMTS - ZABAGED®
 • Prohlížecí služby pro harmonizované datové sady INSPIRE
  • INSPIRE prohlížecí služba pro téma Parcely (CP)
  • INSPIRE prohlížecí služba pro téma Zeměpisná jména (GN)
  • INSPIRE prohlížecí služba pro téma Vodstvo (HY)
  • INSPIRE prohlížecí služba pro téma Dopravní sítě (TN)
  • a další
 • Stahovací
  • Stahovací služby WFS
   • WFS - ZABAGED® - polohopis
   • WFS - Správní hranice
   • WFS - Geonames
  • Stahovací služby pro harmonizované datové sady INSPIRE
   • INSPIRE stahovací služba pro téma Parcely (CP)
   • INSPIRE stahovací služba pro téma Adresy (AD)
   • INSPIRE stahovací služba pro téma Územní správní jednotky (AU)
   • INSPIRE stahovací služba pro téma Zeměpisná jména (GN)
   • INSPIRE stahovací služba pro téma Vodstvo (HY)
   • INSPIRE stahovací služba pro téma Dopravní sítě (TN)
 • Transformační
 • Internetový obchod

Objednat lze on-line

Elektronický obchod Geoportálu je dnes už také významně jiný než ten před lety. Nově je umožněna platba pomocí platební karty a potvrzení licenčního ujednání online, tento krok přinesl významné urychlení procesu vyskladnění dat pro zákazníky Zeměměřického úřadu a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

geoportal 1

Jedinečnost portálu

Základní vlastností Geoportálu ČÚZK je maximální zaměření na otevřené standardy. Nástroje, které umožňují prohledávat katalog produktů obsahující statisíce položek, plně respektují specifikaci pro vyhledávací služby dle směrnice INSPIRE. Stejně tak služby prohlížecí a služby stahování dat pro datové sady, ke kterým se resort ČÚZK hlásí, jsou poskytovány dle této legislativy.

Mimo elektronického obchodu nabízí Geoportál celou řadu aplikací. Jedná se například o metadatový editor umožňující komukoliv vytvořit validní metadatový záznam pro svoji potřebu. Pro prohlížení dat slouží všem uživatelům z internetu Geoprohlížeč, což je tenký klient pro prohlížení datových sad nabízející vyhledávání, dotazování, měření, hlášení chyb, tisk map a celou řadu dalších funkcí. Nejnovějším přírůstkem mezi aplikace Geoportálu jsou mobilní klienti, na App store, Google play a Windows store jsou zdarma ke stažení nativní produkty pro všechny tři nejběžnější platformy chytrých telefonů a tabletů.

Technologie Geoportálu

Nosnou technologií Geoportálu je Hexagon Geospatial server s kombinací produktů GeoMedia WebMap, Geospatial SDI a Apollo. Právě kombinace těchto produktů, které jsou dnes integrovány do jednoho balíčku, umožňuje pokrýt stále narůstající potřeby, jak na počet přístupů, tak na rozsah služeb. GeoMedia WebMap poskytuje služby postavené na vektorových datech včetně prostorových operací v reálném čase. Geospatial SDI přidává speciální funkčnosti nezbytné pro významného člena prostorové infrastruktury. Apollo poskytuje rastrová data rychleji než jakákoliv jiná technologie, navíc v různých souřadnicových systémech a v různé kvalitě bez nutnosti duplicitního ukládání a tedy značně tak šetří místo na serverové straně.

Kdo Geoportál ocení?

Jednoduše všichni, kteří pracují s mapami a potřebují je dále využívat. Je jedno, jestli uživatel má svůj desktopový produkt, přistupuje k datům prostřednictvím portálu své organizace nebo využívá tenkého klienta, tj. Geoprohlížeč. Garantovaná prostorová data ČÚZK, přičemž přívlastek garantovaná je velmi důležitý, nacházejí uplatnění jak u veřejného, tak i soukromého sektoru. „Typickými uživateli jsou odborní pracovníci i úředníci veřejné správy, administrátoři datových sad správců inženýrských sítí, geodeti, projektanti a další technické profese. Snadný přístup k informacím, prostorovým datům a službám ČZÚK prostřednictvím Geoportálu spolu s intuitivními podmínkami pro jeho ovládání pomáhají k stále širšímu využití.

Jak šel čas

Během posledních deseti let prošel Geoportál zásadní proměnou a s ní se změnil i přístup k geoprostorovým informacím v Česku. Průběžně se značně rozšiřuje počet nakonfigurovaných služeb, které byly doplněny o inovativní aplikace. Jedním z milníků byl rok 2009, ve kterém došlo k rozhodnutí o rozšíření Geoportálu na celoresortní systém a kdy současně došlo k celkovému přepracování webu, doplnění o Metadatový portál a transformační služby. Dalším milníkem bylo zastavení poskytování některých služeb agenturou CENIA, kdy došlo k masivnímu přesunu uživatelů zejména z veřejné správy směrem ke službám Geoportálu ČÚZK. Zlomové bylo i zpřístupnění služeb zdarma k širokému použití a pak i rok 2013, kdy byly implementovány první mobilní aplikace pro platformy IOS a Android. V loňském roce došlo ke spuštění online plateb. A v letošním roce se spustila aplikace pro mobilní technologie na platformě Windows.

Společnost Intergraph CS působí na českém trhu téměř 25 let a spolu s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ji pojí dlouhodobá spolupráce završená mnoha úspěšnými a časem prověřenými projekty. Intergraph je součástí skupiny Hexagon, která je kotována na stockholmské burze cenných papírů (HEXA B). Je globálním lídrem v poskytování informačních technologií, které pomáhají zvyšovat produktivitu a kvalitu napříč průmyslovými a geoprostorovými aplikacemi.


Mohlo by vás zajímat: