SolidWorks 2021
Helios
Google překladač: English Deutsch

NCSIMUL - software nejen pro simulaci

Autor článku: Redakce   

Tags: CAM | CNC | DNC | NCSIMUL | Simulace

nc simul ilustracniNCSIMUL je modulární systém, jehož jádrem je NCSIMUL MACHINE – základní simulační modul CNC strojů. Modul NCSIMUL MACHINE – softwarový produkt společnosti SPRING Technologies – je již 30 let vyhledávaným produktem pro realistickou simulaci technologií obrábění na strojích bez omezení jejich koncepce, počtu os nebo jiných specifik konkrétního řešení. Simulace a testy NC kódů probíhají v prostředí virtuálního CNC stroje. Je tedy pomůckou komplexních obráběcích strojů robotických pracovišť nebo pracovišť s velkou náročností na predikci kolizních stavů, optimalizaci řezných podmínek, zvýšení produktivity.

Obrábění virtuálního modelu

Virtuální stroj je objemový model stroje vybavený kinematikou, realistickými nástroji, držáky, upínači a chováním v průběhu simulace. Jeho součástí je schopnost simulovat ISO kódy zhotovené ručně nebo v prostředí CAM softwaru (nebo oběma metodami najednou) na modelech obrobku a polotovaru za účelem zjištění slabin a nebezpečných míst tohoto kódu. Kontrola kódu probíhá ve dvou stupních. První – a to je velkou výhodou – je schopnost rozlišit nečitelné nebo nesmyslné části NC kódu hned při načtení, před vlastní simulací. Kliknutím myši na řádku ve vygenerovaném seznamu chyb se přenesete do konkrétního řádku NC kódu, kde můžete provést ihned editaci. Současně vidíte i přímou situaci na stroji, která je s řádkem svázána. Druhá fáze je vlastní vyhledání kolizních stavů. Opět zde máte možnost okamžitým zásahem do NC kódu nebo sestavení nástroje odstranit tato místa. Software je velmi názorný, rychlý. Odstraníte-li vadu uprostřed programu, pokračujete v simulaci od tohoto místa – nemusíte začínat od začátku….

nc simul JUARISTI

Po provedení simulace a ověření bezchybnosti NC-kódu se můžete zaměřit na analýzu dílce. Systém je vybaven nástroji pro odměřování dílce, tloušťky, vzájemné polohy ploch, otvorů, je možné provádět libovolně položené řezy. Vedle toho je systém připraven podat informaci o zbytkovém materiálu po obrobení s možností nastavit škálu citlivosti v jednom zobrazení proměnným způsobem. Je schopen dohledat konkrétní NC řádky mající souvislost s tou kterou danou oblastí obrábění. Prostým zoomem náhledu identifikuje místo vašeho zájmu a napoví, jaká je v daném místě hodnota extrému – případného podříznutí aplikací nevhodného nástroje nebo zbytkového materiálu apod.

Výstupem z NCSIMULu MACHINE je čistý a bezpečný NC kód realizovatelný ihned na stroji – a připomínám – je opět jedno, zda se jedná o spolupráci dvou robotických pracovišť nebo jedno 7osé frézovací centrum vybavené komplexními agregáty nebo se jedná o kontrolu ruční úpravy komplikovaného indexovaného dvouosého obrábění.

Dalším možným výstupem je vygenerování videa formátu NP3, které v sobě nese opět kompletní situaci obrábění. Na prohlížeči NCSIMUL Player, který je dostupný volně a zdarma, je opakováno základní prostředí NCSIMULu s tím rozdílem, že zde není možné provádět zásahy do NC kódu nebo provádět změny stroje apod. Jinak je opět vizualizace perfektní a plně vypovídající včetně základních možností odměřování.

nc simul MORISEIKI NH5000DCG

Optimalizační modul NCSIMUL OPTIMISATION

Po úspěšné kontrole NC kódu je možné zapojit druhý modul z řady NCSIMULu – modul optimalizace. Optimalizace pracuje na odladěném NC kódu bez chyb a kolizí z NCSIMUL MACHINE. Jeho práce probíhá ve dvou základních režimech.

První je odstranění „řezání vzduchu“ – systém prověří dráhy nástroje s ohledem na optimální vzdálenost přepínání rychloposuvu a posuvu s ohledem na vzdálenost od obráběného místa. Za tímto účelem si systém vytvoří obálku, která tuto mez definuje.

Druhá je náročnější. Zde systém rozdělí existující NC kód podle dohodnutého poměru existující řádky (pohyby) NC kódu do separátních miniaturních bloků vybavených komplexní informací o všech důležitých aspektech obrábění v daném úseku. Podle množství odebíraného materiálu v daném místě nebo podle jiných volitelných parametrů je pak schopen dynamicky měnit podmínky obrábění pro nový NC kód. Systém nemění tvar dráhy nástroje, pouze optimalizuje technologické podmínky na vámi doporučené limity podle situace.

nc simul SCHIESS VERTIMASTE

Výstup je imponující. Obvyklá hodnota úspory času při zvýšení kvality obrábění a zvýšené šetrnosti k nástrojům je 10 až 20 %. Například společnost obrábějící části turbín (tedy velké dílce) dokázala takto ušetřit osm hodin obrábění na dílci. Ale i v běžné strojařské výrobě nebo při výrobě forem jsou úspory času i spotřebního materiálu podstatné.

Součástí NCSIMULu mohou být i další moduly, jako například:

  • DNC – kompletní DNC včetně sledování aktuálního statusu stroje
  • NCSIMULPublisher – komplexní modul pro generování dokumentace, zpráv o odměřování apod.
  • NCSIMULTool – manager nástrojů s ohledem na řízení optimálního využívání nástrojů

nc simul TAURUS MACHINE

Realita v tabletu

Specialitou systému NCSIMUL je i možnost využití tabletu v přímém propojení s řídící jednotkou stroje systémem WYSIWYC. Je tak možné sledovat na tabletu volně u stroje kontinuálně právě probíhající obrábění jako simulaci i v okamžicích, kdy nevidíme přes závoj chladicích kapalin nebo přes komplikované agregáty, co se vlastně ve stroji momentálně děje.

nc simul TRICEPT

Kompatibilita

Důležitou a nezanedbatelnou stránkou tohoto softwaru je jeho kompatibilita s CAM systémy. Můžete získat propojení přímo ze softwaru, jako je Siemens, PTC Creo, TopSolid, SolidEdge, GibsCAM, Delcam, Esprit, OpenMind, Mastercam a další.

V případě přímého plugginu do CAM softwaru vzniká nový projekt simulace v NCSIMUL MACHINE většinou automaticky přenesením situace z CAMu do NCSIMULu stisknutím jednoho tlačítka. Dojde k tomu včetně aktuálně použitých nástrojů, upínacích zařízení, NC kódu atd. Vám pak jen zbývá dohlédnout na správný výstup a případně optimalizovat, tisknout dokumentaci apod…


Mohlo by vás zajímat: