SolidWorks 2021
Helios
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Intergraph se mění na Hexagon

Autor článku: Josef Hnojil   

Tags: GeoForum | GIS | Hexagon | Intergrapg | Smart Client

Intergraph Hexagon ilustracniBig data a jejich interaktivní vizualizace, Webový Smart Client, Bezpečnost digitální infrastruktury, Nelimitované licencování, Data jako služba či Nové možnosti získávání informací z dat která máme – těmito všemi názvy by se dala označit hlavní témata letošního ročníku konference GeoForum; konference, kterou společnost Intergraph CS pořádá každoročně již od roku 1998.

V krásném prostředí Vysočiny, na malebném zámečku Valeč, se koncem letošního září konal již 16. ročník celorepublikové konference s názvem GeoForum cs 2015. Je to setkání na kterém firma Intergraph každoročně představuje zajímavé, nové koncepty a řešení jak lépe zpracovávat a využívat geografická data. V prezentovaných řešeních se vedle dlouholetých zákazníků z řad institucí ČR, jako je například Český úřad zeměměřický a katastrální a Zeměměřický úřad, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, představili také společnosti jako Pražská plynárenská a dále pak společnost E.ON. Na letošním ročníku konference se objevila také zcela nová řešení, například editační linka Digitální technické mapy hl. m. Prahy pro Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy nebo GNSS aplikace pro Státní zemědělský intervenční fond.

Mění se nejenom prostředí a zákazníci, ale také společnost Intergraph se za poslední roky hodně změnila. A můžeme zodpovědně prohlásit, že k lepšímu. Tato původně veřejně obchodovatelná firma založená v roce 1969 se sídlem v Huntsville, přešla v roce 2006 do vlastnictví private equity a v říjnu 2010 ji následně zakoupil švédský gigant, firma Hexagon, kde pro zajímavost v současnosti společnosti šéfuje známý vizionář Ola Rollén (@OlaRollen). Do koncernu firmy Hexagon patří nyní mimo společnosti Intergraph také takové značky jako jsou Leica Geosystems, Hexagon Metrology, nebo významný britský producent CAD/CAM, firma Vero Software.

V návaznosti na tuto akvizici došlo v říjnu 2015 také k přejmenování společnosti Intergraph SG&I na Hexagon Safety and Infrastructure. Tato změna je signálem pro všechny uživatele, partnery a zákazníky o dlouhodobé stabilitě a současně o směru, kterým se společnost vydává do dalších let a to je zaměření na maximální využívání geografických dat v každodenní praxi v různých oblastech, ať to jsou infrastrukturní systémy, inženýrské sítě nebo řešení pro ochranu a bezpečnost. Hlavním cílem společnosti je vytvoření takového produktu a prostředí, které umožňuje využívání řešení denně nejen pro pouhé vykreslování dat, ale aby sloužilo zejména pro kvalitnější správu a rychlejší rozhodování.

Jak prohlásil Ola Rollén na tiskové konferenci: „Akvizicí Intergraphu jsme provedli potřebné kroky k získání lepšího postavení a přístupu k zákazníkovi“, jeho cílem je plné začlenění společnosti do struktur Hexagon Group maximální zapojení do všech procesů s maximálním využitím jejího potenciálu. V lednu 2016 by také mělo být představeno nové Hexagon Geospatial Portfolio, se zaměřením na firemní a institucionální klientelu. Firma je právem hrdá na všechny své pracovníky a odborníky, které zaměstnává, kde např. jen v Asii je jich více než 2000 podílí na velkých infrastrukturních projektech. Také Intergraph CS se v ČR podílí na významných projektech a cvičeních, např. na bezpečnostním cvičení v Jihočeském kraji při nácviku havárie v jaderné elektrárně Temelín.

Intergraph Hexagon 1

Dnešní trh je příznačným svým rychlým rozvojem, s tím také souvisí rozvoj konkurenčního protředí. Současným potenciálním konkurentem Intergraphu - pokud se v geoinformatice v současnosti vůbec firmy dají srovnávat – by nejspíše byla kombinace ostatních významných hráčů, tedy firem jako je např. ESRI, Bentley Systems nebo Autodesk. Naproti tomu současný Intergraph velmi šikovně sestavil svoji softwarovou nabídku a svá řešení připravil tak, aby byla svojí softwarovou funkcionalitou velmi dobře konkurenceschopná na jinak nevyzpytatelném trhu.

Uživatelé v současnosti produkují tak velké objemy dat, že v podstatě jediným trvale udržitelným řešením je jejich zpracování v cloudu. Do budoucna tento trend bude ještě vyšší - již v roce 2020 je předpoklad, že vše bude v cloudu. Uživatelé chtějí mít bezpečné a škálovatelné datové úložiště, zpracovatelné pomocí nástrojů business intelligence. Pravdou ovšem je, že ačkoliv zákazníci produkují data, často nevědí, jak by je mohli smysluplně využít. Proto Intergraph nabízí rovněž řešení, jak s velkými objemy dat rozumně pracovat. Erdas Apollo je řešením pro velké objemy dat, spojení s Microsoft Azure je zase určeno pro rychlé výpočty v cloudu - k obojímu byly na konferenci GeoForum referáty, které ukázaly reálnou provozuschopnost.

Součástí GeoFora byly také tři pracovní semináře. Fiber Optic Works a GeoMedia Smart Client jsou dvě řešení, kterým Intergraph přikládá velkou váhu. Smart Client je hybridem mezi CAD a GIS, protože se tyto světy poměrně často prolínají, například v oboru inženýrských sítí, kterému se firma intenzivně věnuje již léta.

Smart Client je bezpochyby zajímavým řešením, potřebujete-li velmi rychle vykreslovat datové zdroje, a zároveň si nad nimi vytvořit pracovní postupy včetně podpory off-line práce mimo kancelář. Velký důraz je proto kladen na snadné zapojení do stávajícího pracovního prostředí u zákazníka, rozšiřitelnost bez nutnosti kupovat další licence a víceuživatelské prostředí včetně zabezpečení. Součástí Smart Clienta jsou tak prostorové i atributové dotazy, napojení na existující systémy, a velmi rychlé mapy, protože Google Maps nastavily před časem laťku velmi vysoko.

Smart Client vznikl na základě požadavků uživatelů současných produktů, spojuje to dobré, co známe s novým a zcela jiným přístupem. Cílem bylo vytvořit produkt, který na jedné straně bude mít editační funkcionalitu podobnou CAD systémům ale současně i lehkost a intuitivnost webových portálů. A přesně takový Smart Client je. Pomocí centrálních konfigurací může správce infrastruktury nakonfigurovat pracovní postupy a zobrazovaná data přesně na míru jednotlivým uživatelům a těmto uživatelům nabídnout na míru vytvořené aplikace vyhovujícím přesně jejich potřebám. A to podle toho, co na konferenci GeoForum zaznělo, vše navíc s mnohonásobně lepšími odezvami než jakýkoliv jiný tenký klient.

Intergraph Hexagon 2

Intergraph má reference, kdy je tato technologie nasazena jako SaaS pro malé a střední obce, kdy Smart Client je jedinou platformou pro GIS aplikace celostátní železniční společnosti nebo kdy tato technologie je jednou ze základních komponent městského informačního systému. Jinými slovy řečeno - Smart Client je je opravdu dobrý v běžných procesech instituce a zároveň když chcete optimalizovat provozní náklady.

Ačkoliv se může zdát, že dnešní geoinformační svět nemá problémy s přístupem k datům, tak opak je pravdou. Doslova unikátní vlastností Smart Clienta je čtení dat. K dispozici je přímý přístup k databázím a systém tzv. datových balíčků. Díky tomu se Smart Client dá používat i v rozsáhlých infrastrukturách, třeba i s relativně omezenou konektivitou, přičemž koncový uživatel má stále k dispozici aplikaci, ve které nemusí zdlouhavé vteřiny čekat na překreslení mapy. A díky datovým balíčkům můžete pracovat i v off-line režimu.

Dalším řešením, které bylo v rámci setkání GeoForum prezentováno, je nové a unikátní řešení s názvem Fiber Optic Works. Tento systém je určený především pro dokumentaci a správu infrastruktury a tedy sítí všech druhů a forem. Jeho plné využití naleznout společnosti, které vlastní nebo využívají jakékoli sítě, ať to jsou sítě pro telekomunikační společnosti, tedy optické, metalické, rádiové a nebo také společnosti z jiných odvětví průmylsu, jde o sítě energetické či jiné z inženýrských sítí. Díky tomuto řešení mají operátoři svých sítí přehled a kontrolu nad jejich velikostí, jejich průběhem a vzájemným propojením. Řešení pracuje na platformě Oracle díky čemuž jej snadno začleníte i do jiných podnikových informačních systémů. S tímto nástrojem FOW si mohou všichni provozovatelé infrastruktury nejen udržovat přesné záznamy o svých optických sítích, ale také lehčeji instalovat novou infrastrukturu, budovat vysokorychlostní připojení nebo inteligentní elektrorozvodné sítě. Fiber Optic Works je tedy skutečně řešením prakticky pro kohokoli. I přepravní společnosti tak mohou například díky Fiber Optic Works lépe implementovat své páteřní komunikační sítě.

Dynamické vizualizace jsou hlavní vlastností nově představeného konceptu, nazvaného Smart M.Apps. Pomocí nich chce Hexagon jednodušeji a srozumitelněji zpřístupnit velké objemy různorodých dat, jichž jsou geoinformační systémy plné. Uživatelé si s daty mohou "hrát" a hledat v nich důležité souvislosti. Aby však došlo ke skutečné transformaci dat v podnikové znalosti, považuje Intergraph tuto interaktivní část pro další rozvoj geoinformatiky za zásadní.

Intergraph Hexagon 3

Ve Valči Intergraph mimo jiné představil nového významného zákazníka, jímž se stal Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Pro tuto instituci bude od ledna 2016 k dispozici plně funkční technologická linka pro správu Digitální technické mapy hl. m. Prahy, kterou Intergraph připravuje společně s firmou Gefos.

Chcete-li tedy skutečně držet prst na tepu doby, měli byste záběr Intergraphu, resp. Hexagonu Safety & Infrastructure zaznamenat a inspirovat se tím, co pro své zákazníky dokáže v multiuživatelské praxi a na dynamicky se rozvíjejícím se trhu realizovat.


Mohlo by vás zajímat: