SolidWorks 2021
Helios
Google překladač: English Deutsch

Multifunkční diagnostické vozidlo CleveRA Car

Autor článku:   

Tags: CleveRA Car | Diagnostika | GIS | Pavemetrics | SIT RSoft

clevera car ilustracniNejmodernější multifunkční diagnostické vozidlo v České republice. Měřicí systém je instalovaný na vozidle Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI a se všemi instalovanými subsystémy a senzory je schopný proměřit přes 500 km/den. Systém funguje při rychlosti od 15 do cca 100 km/hod. Při šířce vozidla 2,5 metru lze snímat pruh vozovky široký 4 metry. Během letních měsíců bylo možné se s vozidlem osobně seznámit na předváděcích akcích, které byly uspořádány postupně ve všech krajských městech. CleveRA Car byl také k vidění na letošní listopadové konferenci GIS Esri v ČR.

clevera car 1

Hlavní funkce diagnostického vozidla:

Měření textury vozovky a podélných profilů

Vozidlo je osazeno systémem RST pro měření makrotextury a podélného profilu. Systém měří a vyhodnocuje makrotexturu povrchu vozovky ve třech stopách pomocí 3 laserů textury, podélný profil pak ve dvou stopách pomocí 2 laserů, akcelerometru a synchronizačního softwaru.

Měření příčných profilů a snímání kolmých snímků vozovky

Vozidlo je osazeno systémem LCMS (Pavemetrics), který zaznamenává 3D zobrazení povrchu vozovky, ze kterého vyhodnocuje:

 • příčný profil a hloubky vyjetých kolejí;
 • trojrozměrný snímek povrchu k detekci poruch;
 • kolmé snímky povrchu vozovky.

Software Pavemetrics dokáže automaticky detekovat silniční značení, poruchy povrchu jak o trhliny, spoje, výtluky atd.

LCMS, umístěné na zadní části vozidla, je unikátní kombinací vysokorychlostních kamer se speciální optikou a laserových řádkových projektorů, které umožňují zaznamenávat kombinaci 2D snímků povrchu vozovky a podrobných 3D výškových profilů.

clevera car 2

Snímání videa

Měřicí systém zahrnuje dvě barevné CCD kamery, které jsou do něj plně integrovány a synchronizovány a umožňují zaznamenávat pohled na vozovku. Umístění a natočení kamer lze měnit a získat tak například stereoskopický pohled.

clevera car 4

Přesné určování polohy za všech okolností

Sada softwarových nástrojů PAVEMETRICS

Zajišťuje následující funkce:

 • detekce trhlin vozovky;
 • detekce vyjetých kolejí;
 • detekce výtluků;
 • detekce čar mezi jízdními pruhy, krajnic, poklesů, obrubníků;
 • vyhodnocení makrotextury vozovky;
 • vyhodnocení jízdy po vozovce;
 • detekce spojů a nerovností u betonových vozovek.

Měřicí systém je vybavený systémem inerčního měření s GPS (IMS), jednotka pro inerční měření je Applanix POS LV 220. IMS ve spojení s odometrem poskytuje přesná data o náklonu, sklonu, směru a poloze (souřadnice X, Y a Z), i když jsou satelity blokovány nebo rušeny (v tunelech, budovách, mezi stromy atd.).

Špičkové parametry sběru dat:

 • Měření a výpočet podélného profilu pro stanovení hodnot IRI a MPD (střední hloubka profilu) se provádí v souladu s normami ČSN 73 6175 a ČSN 73 6177. Maximální hodnota standardní odchylky MPD je menší než 1 % a menší než 0,04 mm. Zařízení odpovídá normě ČSN EN 13036-6, klasifikace zařízení je 1L1112.
 • LCMS tvoří profil povrchu vozovky se šířkou 4 m s intervaly každých cca 5 mm při
 • rychlosti 90 km/hod. Vertikální rozlišení LCMS je 0,5 mm. Příčný profil interně sestává ze 4096 bodů na profil, což dává příčné rozlišení ˂ 1 mm. Zařízení odpovídá ČSN EN 13036-6, klasifikace zařízení je 1T2111.
 • LCMS vytváří kolmé snímky široké 4,0 m. Rozlišení lze nastavit podle potřeby – např. při rozlišení 1920 pixelů lze vizuálně vyhodnotit trhliny široké 2 mm. Obraz z LCMS není rozmazaný a vyniká ostrostí zaměření celého snímku i při nepříznivých světelných podmínkách.
 • Kamery Allied Vision Technology s vysokým rozlišením mají snímkovou rychlost do 40 fps (snímků za sekundu), což znamená, že lze snímky zaznamenávat v potřebném intervalu i ve vysokých rychlostech. Interval sběru snímků lze uživatelsky nastavit.

Možnosti využití pro vlastníky a správce komunikací:

Prohlížení dat a seznam snímků – nástroj SIT RSofT

Aplikace slouží k vytvoření seznamu snímků a validaci naměřených dat. Zobrazuje následující informace:

 • mapu s polohou snímků;
 • grafické znázornění parametrů měření jako hloubka vyjetých kolejí či IRI;
 • tabulku požadovaných parametrů, terénních poznámek, kláves atd.
 • okno pro přídavný seznam.

Lze měřit šířku jízdního pruhu, šířku silnice, nebo označit určitý bod na snímku a přidat k němu jeho polohu a další informace (např. značky, trhliny, výtluky).

 • Jednorázové kontrolní měření vybraných parametrů vozovky jako doplněk při přejímce nových komunikací.
 • Jednorázové měření proměnných parametrů a vyhodnocení stavu vozovky před ukončením záruční lhůty.
 • Zaznamenání stavu komunikace, která byla vybrána jako objízdná trasa.
 • Měření proměnných parametrů a klasifikace vozovky podle TP 87.
 • Předpověď vývoje stavu silniční sítě na základě opakovaných měření proměnných parametrů.
 • Sběr poruch a klasifikace vozovky podle TP 82.
 • Klasifikace vozovek podle doporučených technologií údržby a oprav podle TP 87.
 • Návrh plánu údržby a oprav s využitím expertního systému dTIMS.
 • Pořízení videopasportu.
 • Pořízení pasportu komunikací.
 • Zpřístupnění všech dat a manažerských výstupů prostřednictvím aplikačních modulů systému CleveRA.

Optimalizujte vynakládání prostředků do údržby a oprav komunikací

CleveRA zajistí, že budete provádět opravy ve správném okamžiku a nejvhodnější technologií, aby komunikace dosáhly maximální doby životnosti při vynaložení možných prostředků.

 • CleveRA je systém přinášející úspory při opravách pozemních komunikací ve výši 15%.
 • Náklady na využití systému CleveRA činí 1 – 3 %.
 • Jedná se o vyzkoušené řešení s prokazatelnými výsledky.

Multifunkční vozidlo bylo dodáno firmou Ramboll v rámci projektu Inovační centrum společnosti VARS reg. č. 4.1 IN04/309 spolufinancovaného prostřednictvím operačního programu Podnikání a inovace.

clevera car 5


Mohlo by vás zajímat: