SolidWorks 2021
Helios
Google překladač: English Deutsch

CROSS – nový produkt na trhu – tentokrát z České republiky

Autor článku: Martin Staněk   

Tags: CROSS | GIS | Sítě | Telekomunikace

cross ilustracniProvozujete telekomunikační/IT síť a chcete být efektivní a flexibilní v oblastech evidence sítě (Network Inventory), správa a provoz sítě (Network Intelligence), chcete mít pod kontrolou podporu vašich zákazníků (SIA- Service Impact Analysis) a to vše vnímat v geografických prostorových souvislostech (GIS-Geographical Information System)?

Chcete být připraveni na nové výzvy, které posunou vaši obchodní pozici na trhu, jako je například IoT (Intgernet of Things), nebo SDN (Software Defined Network)?

Chcete mít pod kontrolou optimalizaci provozních nákladů vaší sítě (Network OPEX costs)?

Chcete využívat data o vaší sítí kdekoli (cloud instalace, SaS), kdykoli (WEB uživatelské rozhraní) a na jakémkoli zařízení (Apps rozhraní na mobilních zařízeních)?

To vše poskytuje produktová řada CROSS Network Intelligence, která vám umožní konsolidaci a optimalizaci vaší práce.

cross 1

Co je výzvou pro CROSS?

Jednoznačně zjednodušit práci, zjednodušit procesy a ušetřit operační náklady u zákazníka. Zaplatit se a umožnit zákazníkovi růst profitu.
Poskytovatelé telekomunikačních služeb (CSP) se potýkaji denně s měnícím se podnikatelským prostředím. Příchod nových poskytovatelů služeb způsobuje nelítostnou konkurenci na trhu a tím rostoucí potřebu stále větší efektivity. Silní konkurenti se objevují a podněcují inovace a další změny podmíněné bojem o nové zákazníky digitálních technologií.

Nové technologie, jako je virtualizace sítí (SDN / NFV) a internet věcí (IoT) se stávají komerčně životaschopné a novými výzvami obchodníků. Zavádění těchto technologií vyžaduje značné kapitálové investice, vzniká potřeba obratných operačních nástrojů, které odhalí potenciální přínosy.

Jen velmi flexibilní lidské zdroje, procesy a technologie vám v době převratných změn zajistí zachování náskoku před konkurencí a tím rozvoj firmy. Stávající provozní nástroje a postupy jsou ale často velmi složité a těžkopádné a změny stojí náklady a mnoho času.

Je třeba se zastavit a zeptat se na pár věcí.

Jsou vaše stávající nástroje pro správu sítě

 • Nepružné a těžce se adaptující na měnící se požadavky v rámci vašeho podnikání?
 • Velmi složité, komplikované na obsluhu a nákladné na provoz, takže jejich jakákoliv změna je těžko řešitelný problem?
 • Sice uchovávající a generující velké množství dat, ale nevytváří potřebnou zpětnou vazbu pro obchod a rozvoj?
 • Jsou omezeny drahými řešeními a technologiemi, které by jste chtěli změnit?
 • Jsou obtížně integrovatelné a je složité dostat potřebné data do vašeho systému a také data exportovat?
 • Jsou schopny fungovat jen nad úplnými daty a mají proprietální formát dat?
 • Mají neospravedlňující náklady, dávají jen malý měřitelný benefit a neúplný pohled na návratnost investic (ROI)
 • Spíše pouze pomáhají provozu sítí, než aby zefektnily celé Vaše podnikání?
 • Jsou Vaše dokumentační data jen odělené obrázky bez komplexní vazby na provoz podniku?
 • Jsou tyto systémy příliš složité pro vytvoření funkcionalit obsluhovaných přímo zákazníky nebo zcela automatických funkcí?
 • Podporují jen některé typy sítí nebo síťové produkty jen některých firem?

Pokud některý z těchto bodů limituje váše podnikání, věřte, že nejste jediní. Stejné druhy problémů mají vliv na ziskovost většiny poskytovatelů telekomunikačních služeb. To byly taky východiska naší analýzy, když jsme navrhovali architekturu a funcionality nového systému pro podporu OSS síťové společnosti. Znali jsme dopodrobna veškerá omezení, která popisujeme v otázkách kladených výše.

CROSS Network Intelligence přichází se zcela novým přístupem, rychle implementuje všechny datové struktury poskytovatele telekomunikačních služeb a vytváří CROSS Agility Bridge.

Jak CROSS funguje?

CROSS Network Intelligence (CNI) je mladá dynamická společnost, která rychle získala unikátní a stále rostoucí skupinu prestižních zákazníků z telekomunikací i utilit. Od svého vzniku společnost CNI vyvinula komplexní sadu produktů CROSS, tento fakt dovoluje se vždy přizpůsobit vašim měnícím se potřebám. Vše je postaveno na moderních webových platformách a spolupráci s předními dodavateli OSS/GIS/NI řešení. V případě České republiky je to společnost Sykora Data Center.

Už jste jistě během své praxe poznali tradiční monolitické softwarové nástroje podpory provozu (OSS) a mnohoúčelové datové nástroje. Každý má určité výhody, ale vždy taky slabé stránky. Během návrhu systému CROSS jsme měli na mysli jediný cíl - vytvořit rychlé flexibilní propojení mezi obchodními systémy (BSS) a systémy spravujícími sítě (NMS). Něco jako můstek, něco, co dodá život odděleným podnikovým systémům. Co udělá ty obrázky dokumentace živou a nepostradatelnou součástí podpory služeb zákazníkům. Věděli jsme z praxe ( 20 let zkušeností z projektů u reálných zákazníků), že dynamické vyhodnocování sítě je základ. Základ pro odůvodnění existence NI( Network Inventory ) a návratnosti investic do ní. CROSS spojuje informace z klíčové oblasti - vaši zákazníci/obchod s další klíčovou oblastí - vaše síť nebo zařízení poskytující služby! Každý je chvíli konsumentem i realizátorem služby. Každičký prvek sítě je konzumován i spotřebováván, v každém okamžiku. Consumer-Provider. Motto CROSS!

Funkce a výhody CROSS

CROSS má jedinečnou schopnost pomoct rychle konsolidovat a nahradit zastaralé OSS nástroje. Výsledkem bude přehledné a pružné řešení. Konsolidace přináší významné úspory v oblasti údržby, výkonnosti a konkurenční výhody prostřednictvím celkového zjednodušení systému OSS.

Rozhodnutím o realizaci konsolidace nebo jednotlivého projektu s CROSS technologií získáváte téměř okamžitě tyto výhody:

 • Poskytne Vám rychlé zmapování existujících dat a je zároveň dostatečně pružný, aby se vyrovnal s neúplnými soubory dat, které jsou obvyklé pro většinu poskytovatelů telekomunikačních služeb (CSP).
 • Stanete se kompletně nezávislí na jakémkoliv hardwaru, operačním systému, typu databáze, poskytovateli Cloudu, atd. což znamená, že můžete použít infrastrukturu, která odpovídá vašemu IT plánu a vyhnete se uzamčení v určité technologii.
 • Vyřešíte spoustu problematik pomocí vestavěných funkcionalit - prostřednictvím Network Discovery Root Cause Analysis, Service Impact Analysis a dalších.
 • Předpřipravené rozhraní pro systémy třetích stran jako jsou Provisioning, ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) , fakturační a systémy správy sítí NMS (Network Management Systems).
 • Systém pracuje jako služba v prohlížeči. Webová architektura a s ní spojená flexibilita je nejlepší strategií, která zamezí zastaráváníí řešení.
 • Poskytne Vám modulární balík aplikací, který lze použít jako komplexní provozní system, nebo bude na konkrétních místech řešit problémy, které existují v aktuálním podnikovém řešení.
 • Poskytuje rychlou a spolehlivou integraci s řešeními třetích stran díky dodržování norem, jako je například TM Forum frameworx a ITIL.
 • Poskytne Vám možnost rychlého pořízení dat s škálovanovým řízením kontroly jejich kvality.

Následující schéma zobrazuje jen jeden z mnoha reálných procesů, které CROSS může řídit podle vašich specifických požadavků. Klíčem k těmto procesům, jsou smyčky zpětných vazeb, které umožňují neustále analyzovat a vylepšovat vaše procesy s cílem optimalizovat výstupy, jako je například ziskovost.

cross 2

CROSS také poskytuje výkonnou platformu pro zpětné vazby podmíněné změnami v síti i v dalších oblastech jako je Assurance, Fulfilment, Design, Inventory a samozřejmě Dokumentace.

Tyto samostatné domény pak umožňují optimalizovat další oblasti včetně návrhů služeb, plánu práce techniků, aktivační procesy, schvalovací procesy, časové limity pro řešení problémů a mnoho dalších denních činností praktického života firmy.

CROSS tak poskytuje nástroje, které vám pomáhají řídit náklady podnikání a získat služby pro vaše zákazníky rychleji, zároveň zmenšují nutné náklady v hotovosti v Q2C cyklu.


Mohlo by vás zajímat: