Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Statika a Open BIM v každodenní praxi firmy Navláčil stavební

Autor článku: Michal Bezruč   

Tags: ArchiCAD | BIM | Open BIM | Scia Engineer | Stavebnictví

statika ilustracniJednoznačnou výhodou BIM projektování je efektivnější a rychlejší přenos informací mezi statikem a projektantem pozemních staveb a značná úspora času statika při modelování konstrukce. Další nespornou výhodou je návaznost na následné práce spojené s výkresovou dokumentací stavebně konstrukčních částí, jako jsou výrobní výkresy armování monolitických konstrukcí či výrobní výkresy ocelových konstrukcí. Využitím BIM modelování se zároveň eliminuje spousta zbytečných chyb.

Navláčil stavební firma je rodinnou firmou, jež byla založena v roce 1992. Firma vystupuje jako generální dodavatel pozemních staveb. Hlavní činností je výstavba průmyslových staveb, administrativních budov, výrobních a skladovacích hal, zpevněných ploch, železobetonových objektů, bioplynových stanic a rekonstrukce starých objektů. Společnost nabízí komplexní službu od pořízení pozemku, zpracování studie a projektu a realizaci stavby. Před rokem a půl ve firmě vzniklo projektové oddělení, které hned od svého založení využívá Open BIM pracovní postupy a do současnosti tak realizovalo 15 projektů (OBR0).


OBR0 - Vizualizace v ArchiCADu

Stavební část projektového oddělení využívá ArchiCAD, interní statik program SCIA Engineer. Sdílení projektu (OBR1) se provádí prostřednictvím exportu a importu standardizovaného formátu pro výměnu dat IFC 2x3. Před samotným exportem je nutné nastavit, které prvky 3D modelu se budou exportovat. Nejdůležitější jsou pro statika konstrukční části a to jak nosné tak i nenosné, např. zděné příčky.


OBR1 - Stavařský model v ArchiCADu

K tomu má ArchiCAD funkci Částečné zobrazení konstrukce, která dokáže roztřídit projekt dle kategorií Celý model, Bez povrchu, Pouze nosnou konstrukci a Pouze nosnou část nosných konstrukcí. Pro následný export takto „vyfiltrovaného“ modelu lze využít předpřipraveného komunikačního můstku IFC 2x3 pro sdílení dat ArchiCAD – Scia Engineer (OBR2). Takto načtený model do Scia Engineer slouží jako tzv. model referenční (OBR3).


OBR2 - Referenční model v prostředí ArchiCADu


OBR3 - Referenční model v prostředí Scia Engineer

Tento model je nutné upravit tak, aby vznikl tzv. výpočtový model (OBR4). Úpravami rozumíme například vytvoření žeber desky, přichycení uzlů či upravení jednotlivých kontaktů mezi prvky (doplnění kloubů, tuhých ramen, atd). Poté musí statik ještě doplnit podpory modelu, zatěžovací stavy a vytvořit jejich kombinace (což lze automatizovat).


OBR4 - Výpočtový model v prostředí Scia Engineer

Následně může provést samotný výpočet. Poté posoudí jednotlivé konstrukční části, přičemž zde lze s výhodou využít správně nastavené automatické návrhy (OBR5). V případě, že některé části nevyhovují, provede statik změny rozměrů případně další konstrukční úpravy. Takto upravený model (OBR6) předá zpět architektovi či stavaři opět přes výměnný formát IFC 2x3. Ten si pak jednoduše zkontroluje provedené změny (OBR7). Při opětovném načtení tohoto modelu statikem, se mu již zachovávají data z výpočetního modelu, které nastavil prvně.


OBR5 - Svislé deformace ve Scia Engineer


OBR6 - Výpočtový model v prostředí Scia Engineer


OBR7 - Výpočtový model v prostředí ArchiCADu

Využití Open BIM pracovních postupů s sebou ovšem logicky nese i poměrně vysoké požadavky na správnost modelování konstrukce ze strany architektů a stavebních projektantů včetně dodržení určitých zásad. Jako příklad lze uvést dodržení správných druhů konstrukcí (sloup nelze modelovat jako stěnový prvek), rozdělení nosných a nenosných konstrukcí atd. Ovšem dodržením těchto v podstatě několika málo základních pravidel se pak jedná pro statika o velice užitečný nástroj, který vede k úspoře času a zlepšení kvality jeho výstupů (OBR8).


OBR8 - Foto ze stavby

Software: ArchiCAD 19, Scia Engineer 14
Autor: Ing. Michal Bezruč, Navláčil stavební firma, s. r. o.


Mohlo by vás zajímat: