Google překladač: English Deutsch

Nasazení Bentley Geo Web Publisheru pro společnosti skupiny Unipetrol

Autor článku: Karel Scholz   

Tags: AMI | Bentley | GIS | GWP | Unipetrol

Unipetrol ilustracniSkupina Unipetrol se na základě rostoucích potřeb na publikaci a aktualizaci dat GIS v prostředí intranetu rozhodla pro řešení, které bude umožňovat efektivní publikaci a jednoduchou správu geografických dat pro všechny areály svých společností. Rozhodla se tedy posílit svůj informační systém AMI pro správu majetku a podpůrné služby o nový mapový server. Pro implementaci byla vybrána na základě analýzy dostupných produktů na trhu technologie společnosti Bentley Systems, konkrétně produkt Geo Web Publisher.

Výchozí situace

Unipetrol, jako vedoucí skupina v oblasti zpracování ropy a petrochemie v České republice, potřebovala nahradit stávající řešení postavené nad opensource řešením Geoserver, které již nedostačovalo rostoucím nárokům na šíři a komplexnost publikovaných geografických dat. Zejména chyběla snadná a transparentní cesta k vytváření tematických map a napojení nových datových zdrojů, dále pak jednoznačné a rychlé výstupy. Pro využití v rámci úloh správy areálů se ukázalo, že opensource řešení je sice jednorázově levnější, ale následně je třeba víc kapacit správce systému na to, aby systém plnil účel, který podnik očekává, a navíc má technologická omezení při publikaci složitých map.

Zrychlení a zkvalitnění prezentace geografických dat

Společnosti skupiny Unipetrol využívají Geo Web Publisher (dále GWP) jako robustní mapový server pro vytváření a publikaci geografických dat uložených primárně v databázi Oracle, ale také z dostupných datových DGN výkresů, a to vše zpřístupněno s využitím systému AMI (Asset Management Information). Toto propojení poskytuje operativnější a flexibilnější nastavení a konfiguraci zobrazovacích mapových služeb a dovoluje tak přímo administrátorovi jednoduše spravovat obsah a symbologii zobrazovaných mapových dat. GWP zároveň umožnil zvýšení výkonnosti systému a zkrácení uživatelských odezev. Již zmíněné standardní funkčnosti mapového okna GWP přináší nové možnosti využití geoinformatických dat pro speciální úlohy, které společnosti skupiny Unipetrol používají.


Ukázka přípravy tisku v rámci mapového klienta GWP

Implementace GWP a propojení na systém AMI

Bentley Geo Web Publisher je komplexní řešení pro tvorbu a řízení geoprostorových dat v prostředí webu. Pomocí GWP lze vytvořit snadno použitelné webové rozhraní GIS aplikací, které využívá různorodé zdroje dat.

Řešení spočívalo v dodání nástroje Bentley Geo Web Publisher a jeho implementaci na infrastrukturu skupiny Unipetrol. Provedli jsme prvotní nastavení a zajištění správného zobrazování mapových vrstev. Implementovali jsme vlastní úlohy z mapového klienta GWP k propojení na systém AMI a vlastní systém AMI jsme rekonfigurovali tak, že místo stávajícího WMS klienta se nyní využívá jako mapový klient právě GWP. Dále jsme byli partnerem pro co nejhladší průběh rozšíření do společnosti na úrovni distribuce potřebných softwarových komponent.

Provedli jsme školení klíčových uživatelů a správců mapového pasportu a vypracovali dokumentaci pro řešení typizovaných úloh. V neposlední řadě jsme provedli řadu datových oprav a optimalizací, aby zobrazovaná data byla zobrazena rychleji a v požadované kvalitě.

Vyjádření zákazníka

„Nasazení technologie GWP významným způsobem přispělo ke spokojenosti uživatelů systému AMI díky zrychlení a zkvalitnění prezentace geografických dat a zároveň usnadnilo a zefektivnilo administraci systému a jeho rozvoj.“
Ing. Václav Novák, vedoucí odboru podpůrných služeb, Unipetrol RPA, s. r. o.

Přínosy

  • Zrychlení načítání mapových výstupů nad všemi lokalitami skupiny UNIPETROL
  • Využití snadné konektivity systému AMI na mapové okno GWP a naopak pro speciální úlohy
  • Využití standardních nástrojů mapového okna, např. pro tisk výřezů mapy včetně „razítka“
  • Snadná aktualizace a import dat z různých datových zdrojů, zejména z DGN

HSI, spol. s r. o., člen skupiny Unicorn


Mohlo by vás zajímat: