Google překladač: English Deutsch

Fusion 360 - tip 172

Autor článku: Nicom - Michal Spielmann   

Tags: 360 | Autodesk | Data | Fusion | Kurzy | Michal Spielmann | Nicom | Tip 172 | Vzdělávání

Nicom Obrazek01Dnes přináším další tip ke stále více využívané aplikaci Autodesk Fusion 360. Tato aplikace i mě stále více baví a stále mě překvapuje svojí jednoduchostí. Většina z vás, kteří již nějaký ten 3D CAD nástroj využívají, jistě ví, jak pracovat s náčrty. V souvislosti s nimi mě zaujala možnost využití náčrtu na stávající ploše modelů, na kterou mě upozornil Dave Clark. Díky Dave za nápad, opět můžeme být v aplikaci Fusion 360 produktivnější a rychlejší.

Automatické profily náčrtů

Náčrt je běžnou formou pro vytváření profilů, které využijeme při následném vytváření prvků (vysunutí, rotace, tažení,…). Nikde však není viditelně dané, že pokud aplikujete nový náčrt na existující plochu, automaticky si promítne její geometrii. Tudíž bez jakýchkoliv úprav můžeme tento náčrt okamžitě zavřít a použít ho pro prvky vytváření. Tento postup může být vhodný například pro odebrání přebytečné geometrie tělesa. Uvažujme objekt, jako je na následujícím obrázku.

Nicom Obrazek02-1712

Zvolte nová náčrt (1), následně vyberte plochu, na které bude náčrt vytvořen (2) a náčrt ukončete (3). Pokud zvolíte plochu na některém již existujícím 3d objektu, náčrt automaticky promítne jeho geometrii.

Nicom Obrazek03-1712

Následně zvolte nástroj pro vysunutí Press Pull (1), vyberte plochu náčrtu (2) – všimněte si promítnuté geometrie. V dialogu pro vysunutí Extrude zvolte hranici k dalšímu objektu – Extent To Object (3). Následně zvolte plochu objektu, ke které se má vysunutí provést (4). Potvrďte tlačítkem OK.

Nicom Obrazek04-1712

Tím odeberete přebytečné vysunutí.

Nicom Obrazek05-1712

Pokud nebude přebytečné vysunutí reagovat pro odebrání v určitých případech, vytvořte si odsazenou pracovní rovinu (1) od plochy, ke které předpokládáte vysunutí (2) a na ní zvolte náčrt (3) a náčrt ukončete.

Nicom Obrazek06-1712

Následně opět zvolte vysunutí (1), vyberte profil (2), hranice k dalšímu objektu (3), nastavte řetězení ploch (4) a použijte vyříznutí (5).

Nicom Obrazek07-1712

Věřím, že tento tip byl pro vás užitečný. Pokud nechcete čekat na další, vězte, že nejproduktivnější je výuka pod vedením odborného lektora – profesionála. Neváhejte tedy a zvolte si některý z kurzů, nebo si domluvte konzultace v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM a.s.

Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

Těším se na Vás na některém z vybraných kurzů aplikace Fusion 360 nebo na jakémkoli jiném CAD kurzu.

 

Michal Spielmann
Autodesk Approved Instructor
Autodesk Inventor Professional


Mohlo by vás zajímat: