Google překladač: English Deutsch

Autodesk Inventor 2018 – co je nového 3

Autor článku: Nicom - Michal Spielmann   

Tags: 2018 | 3D CAD | Autodesk | Inventor | Kurzy | Michal Spielmann | Nicom | Vzdělávání

Nicom Obrazek01-1723V mém posledním článku jsme si představili další část novinek aplikace Autodesk Inventor 2018 a nyní je čas to „dorazit“. Co tedy ještě dalšího strojírenský parametrický kouzelník z rodiny společnosti Autodesk, Inventor 2018, přináší?

Vylepšení součástí

Vylepšení Vysunutí

Eliminujte kroky pomocí možnosti Vzdálenost od plochy / roviny.

Ušetřete čas pomocí nové volby Vzdálenost od plochy / roviny. Použijte možnost Vzdálenost od plochy v dialogu Vysunutí a spusťte vysunutí od plochy nebo pracovní plochy se zadanou vzdáleností. Vzdálenost od plochy / roviny vytváří kopii vybraného plochy podél vysunutého směru. Navíc je snazší úprava geometrie. Vzhledem k tomu, že vzdálenost od plochy vytváří jeden centrální vstupní bod pro úpravu geometrie, nejsou potřebné žádné další kroky pro vytváření náčrtů a pracovních rovin, například promítnutí geometrie a pod.

Nicom Obrazek02-1723

Tento pracovní postup může být obzvláště užitečný ve spojení se skeletovým modelováním (typ navrhování shora dolů top-down design), technikami, které usnadňují centralizovaná kritéria návrhu a vytváří součásti, které odkazují na tato kritéria.

Nicom Obrazek03-1723

 • Jednoduše vyberte profil náčrtu a poté vyberte plochu, pracovní rovinu nebo plochu, z níž spustíte vysunutí. Profil náčrtu je automaticky vybrán, pokud je pouze jeden.
 • Určete směr a vzdálenost.

Nicom Obrazek04-1723

Pokud je na kartě Tvar vybrána Vzdálenost od plochy a Směr 1 nebo Směr 2, použijte volby na kartě Další, abyste získali různé výsledky.

Směr 1

Nicom Obrazek05-1723

Směr 1, alternativní směr řešení 1 a vybrané minimální řešení

Nicom Obrazek06a-1723

Nicom Obrazek06b-1723

Směr 1, alternativní směr řešení 1

Nicom Obrazek06c-1723

Nicom Obrazek06d-1723

Směr 1, alternativní směr řešení 2

 

Nicom Obrazek06e-1723

Nicom Obrazek06f-1723

Směr 1, alternativní směr řešení 2 a vybrané minimální řešení

Nicom Obrazek06g-1723

Nicom Obrazek06h-1723

Směr 2

Nicom Obrazek07-1723

Směr 2, alternativní směr řešení 1 a vybrané minimální řešení

Nicom Obrazek08a-1723

Nicom Obrazek08b-1723

Směr 2, alternativní směr řešení 1

Nicom Obrazek08c-1723

Nicom Obrazek08d-1723

Směr 2, alternativní směr řešení 2 a vybrané minimální řešení

Nicom Obrazek08e-1723

Nicom Obrazek08f-1723

Směr 2, alternativní směr řešení 2

Nicom Obrazek08g-1723

Nicom Obrazek08h-1723

Rozšíření děr

Nové nastavení děr poskytuje robustní způsob vytváření dvousměrných otvorů.

Nyní můžete vytvořit symetrický typ otvoru, který se vysouvá ve dvou směrech.

Tlačítko Převrátit směr je nahrazeno tlačítky Směr 1 a Směr 2. Symetrická vzdálenost je k dispozici pouze pro model díry: Vrtaná – Jednoduchý otvor – Skrze vše.

Nicom Obrazek09-1723

Rozšíření otvorů s mělkým zahloubením

V souboru součásti můžete nyní nastavit hodnotu nula (0) jako hodnotu pro hloubku vrtání v otvorech s mělkým zahloubením. Výsledkem je, že nyní můžete umístit otvor s mělkým zahloubením na koncovou plochu tělesa.

Nicom Obrazek10-1723

Zlepšení vytváření otvorů

Použijte novou volbu Prodloužit začátek v dialogu Díra pro prodloužení počáteční plochy díry na první místo, kde nedošlo k průsečíku s cílovým tělesem. Účelem je odstranit fragment vzniklý vytvořením díry. Pokud výsledek není požadovaný, zrušte zaškrtnutí políčka Prodloužit začátek, aby se výsledek znemožnil. Volba Prodloužit začátek neodstraní fragment vzniklý vytvořením díry na více tělech.

Nicom Obrazek11-1723

Zlepšení zkosení

Podpora částečných zkosení
Nyní můžete vytvořit zkosení, které nevyžaduje celou hranu. Do dialogu Zkosení je přidána nová karta Částečné, která podporuje vytvoření částečných zkosení.

Nastavení na kartě Částečné umožňují ukončit zkosení v určité vzdálenosti podél hrany. Částečné zkosení vytvoříte definováním umístění koncových vrcholů podél existující hrany zkosení. Začátek vrcholu se vytvoří automaticky.

Po kliknutí na bod na hraně pro definici koncového bodu, můžete změnit typ řízeného rozměru Na konec (vzdálenost od konce okraje ke konci zkosení), Na začátek (vzdálenost od začátku okraje k počátku zkosení) nebo Zkosení (délka zkosení) pomocí nové rozbalovací nabídky Nastavit řízenou kótu pro nastavené velikosti. Výchozím nastaveným typem kóty je Na konec. Vytvoří se 3 parametry, z nichž jeden je referenční založený na zvoleném nastavení řízeného rozměru.

Nicom Obrazek12-1723

Sestavy

Rozšíření otevření sestavy

Pro soubory sestav a umístění komponent

V dolní části dialogu Otevřít k otevření souboru dochází k následujícím změnám:

 • Příkaz Najít je přístupný pomocí ikony v levé dolní části mezi tlačítky Nápověda a příkazy Rychlých spuštění.
 • Poslední uložené informace jsou nyní pod náhledem souborů.
 • Mezi tlačítka Možnosti ... a Rychlé spuštění se přidá pole se seznamem pro otevření v režimu Plná nebo Expresní. Dokumenty můžete otevřít v jednom ze dvou režimů bez spuštění dialogu Možnosti.
 • V dialogu Možnosti otevření souboru nahrazuje rozbalovací nabídka Plná nebo Expresní zaškrtávací políčko Otevřít expresní.

Nicom Obrazek13-1723

Rozšíření nástroje Obálka a obsahu BIM

Nástroje obálek byly vylepšeny pro větší kontrolu, lepší uživatelské rozhraní a zlepšený pracovní postup:

Přístup: Obálka je okamžitě dostupná na kartě Sestavení v panelu Zjednodušení.

Při prvním použití Obálky: pro ty, kteří znáte starším chováním, si všimnete konsolidace dialogových oken. Nyní existuje jediný dialog se třemi kartami.

 • Karta Komponenty - obsahuje informace o úrovni souborů, například Reprezentace a možnosti, které máte k odstranění součástí.
 • Karta Prvky - obsahuje volby pro snadné určení, které prvky je třeba odstranit ze součásti obalu. Můžete si zachovat určité typy prvků, odstranit je nebo je odebrat podle hodnoty rozsahu. Kromě toho existují nástroje, které vám pomohou detekovat nebo zachovat prvky.
 • Karta Vytvořit - obsahuje informace související se souborem, styl obalu a další nastavení.

Nicom Obrazek14-1723

Hlavní body zlepšeného pracovního postupu:

 • Odeberte součásti, které jsou neviditelné a / nebo v určeném rozsahu a (volitelně) interaktivně vyberte ty, které chcete zachovat.
 • Odstraňte všechny prvky (otvor / kapsa / zaoblení / zkosení) nebo ve stanoveném rozmezí velikosti; a (volitelně) interaktivně vyberte ty, které chcete zachovat.
 • Zobrazit sady komponent, které mají být zachovávány nebo vyřazeny (Komponenty zahrnuté a vyloučené), a rychle přesouvat součásti z jedné sady do druhé.
 • Upravit výslednou zjednodušenou součást pomocí stejného pracovního postupu, pomocí kterého jste ji vytvořili.
 • Aktualizovat výslednou komponentu při změně zdrojové sestavy, včetně modelů, které nebyly vytvořeny aplikací Inventor.

Odvozené náhrady využívají také tyto nové pracovní postupy.

Související změny

V souborech sestav byla zrušena karta Zjednodušení a příkazy byly přesunuty do panelu Zjednodušení. Panel Zjednodušení byl dříve panelem Zjednodušit.

Nicom Obrazek15-1723

Změny obálek se vztahují také na nový náhrady úrovně detailů pomocí procesu Obalu.

Inventor k workflow aplikace Revit RFA

Inventor pro workflow aplikace Revit RFA obsahuje nový pracovní postup Obal.

Výkresy

Vylepšení otevírání výkresů

V dolní části dialogu Otevřít soubor dochází k následujícím změnám:

 • Příkaz Najít je přístupný pomocí ikony v levé dolní části mezi tlačítky Nápověda a příkazy Rychlé spuštění.
 • Poslední uložené informace jsou nyní pod náhledem souborů.
 • Mezi tlačítka Možnosti ... a Rychlé spuštění se přidá pole se seznamem pro otevření režimu Plná nebo Odložit. Odložit kombinuje předchozí příkazy Odložit aktualizace a Rychle otevřít do jedné akce, která způsobuje otevření výkresového souboru bez aktualizace nebo načtení referenčních souborů (součásti, sestavy atd.).

Nicom Obrazek16-1723

V dialogu Možnosti otevření souboru: rozbalovací nabídka Plná nebo Odložit nahrazuje zaškrtávací políčka Odložit aktualizace a Rychlé otevření.

Dialog Výkresový pohled

Dialog Výkresový pohled bylo přesázeno tak, aby vyhovovalo novým možnostem. Jedná se o tyto změny:

 • Obecně: Náhled v levém dolním rohu je ve výchozím nastavení zaškrtnut, což znamená, že preferuje zobrazení náhledu než ohraničovacího rámečku.
 • Karta Možnosti zobrazení
  • Uživatelské pracovní prvky – jsou přesunuty na kartu Možnosti obnovení.
  • Obsah karty Možnosti zobrazení byl změněn.
 • karta Možnosti obnovení

  • Zahrnout síťová tělesa- Podpora síťových těles byla rozšířena na výkresy. Ve výchozím nastavení nejsou síťová tělesa do výkresů zahrnuty.
  • Zahrnout povrchová tělesa - do dialogu Výkresový pohled je přidána možnost do výkresů zahrnout povrchové tělesa. Ve výchozím nastavení nejsou povrchová tělesa do výkresů zahrnuta.
  • Všechny kóty modelu - odkazuje na všechny rozměry modelu v pohledu. Můžete odstranit všechny nepotřebné kóty.
  • Uživatelské pracovní prvky - přesunutí z karty Možnosti zobrazení.

Zlepšení pracovního postupu

Po výběru souboru sestavy, který se umístí do výkresu, se může náhled zobrazit za méně než 3 sekundy. Pokud to trvá déle, zobrazí se dialog Náhled. Dialog je jediným prvkem, s nímž můžete komunikovat během jeho zobrazení.

Pokud nechcete čekat na náhled, klepnutím na tlačítko Storno ukončete proces náhledu a zavřete dialog Náhled. Možnost Náhled není zaškrtnutá a zobrazení se zobrazí jako ohraničující rámeček. Můžete i nadále komunikovat s celým dialogem, měnit soubory, reprezentace, zobrazení a tak dále. Chcete-li znovu aktivovat náhled, zaškrtněte políčko pro náhled.

Rozšíření textu poznámky

Přidejte ohraničení kolem textu

Nyní můžete přidat textové ohraničení kolem textu a textu s odkazy. V dialogu Formát textu vyberte rozbalovací šipku, jak je znázorněno níže, a vyberte položku Ohraničení textu.

Nicom Obrazek17-1723

Vylepšení Exportu do PDF výkresu

Vylepšení možností exportu výkresů do PDF

 • Hodnoty Od a Do specifikované pro rozsah listů nejsou již založeny na relaci. Hodnoty zadané pro listy v rozsahu nyní přetrvávají napříč jednotlivými relacemi.
 • Nová možnost (pokud je vybrána), Zobrazit publikovaný soubor v prohlížeči, zobrazí listy v aplikaci Adobe Acrobat Reader po klepnutí na tlačítko Uložit.

Závěrem

Tak to byl poslední výčet novinek, se kterými budete v nové verzi aplikace Autodesk Inventor produktivnější. Pokud se s novinkami chcete seznámit podrobněji a názorně, neváhejte kontaktovat odborného lektora – profesionála. Neváhejte tedy a zvolte si některý z kurzů, nebo si domluvte konzultace v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM a.s.

Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

Těším se na Vás na některém z vybraných kurzů aplikace Autodesk Inventor nebo na jakémkoli jiném CAD kurzu.

 

Michal Spielmann
Autodesk Approved Instructor
Autodesk Inventor Professional


Mohlo by vás zajímat: