Google překladač: English Deutsch

Automatizovaný přenos kusovníků z CAD do TPV2000

Autor článku: Petr Rýpar   

Tags: CAD | CAD2TPV | PLM | SE2TPV | Solid Edge | TPV

kusovnik ilustracniNa základě vzrůstajících požadavků uživatelů ERP systémů byly vytvořeny aplikace, které umožňují strojově přenášet kusovníky s 3D CAD systémů. V rámci implementace TPV2000 se také obvykle řeší návaznost na CAD prostředí – automatizace přenosu kusovníku z CAD přímo do TPV2000 bez nutnosti cokoliv manuálně znovu přepisovat.

Tato vazba funguje takto:

 • v 3D CAD se vytváří modely dílců a sestav
 • u dílce je možné v prostředí CADu přiřadit dílci materiál přímo z databáze TPV2000
  • následně je možné tento dílec exportovat do TPV2000 včetně vazby na materiál a materiálovou normu, včetně uložení modelu dílce do databáze TPV2000 k odpovídající položce
  • je možné přenášet i historii změn z CADu do TPV2000 (změna materiálu v prostředí CAD znamená že v TPV2000 vznikne nová verze dílce s novým materiálem, přičemž vidíte i historii změn – tedy jaký materiál byl přiřazen před změnou a jaký je přiřazen po změně)
 • u sestavy je možné provést v prostředí CADu změnu v kusovníku a tato se následně promítne do kusovníku v TPV2000
  • zároveň jsou veškeré modely, které jsou přiřazeny jednotlivým dílcům, uloženy do TPV2000 k odpovídajícím položkám
 • je možné vkládat v prostředí CADu přímo modely dílů, které jsou uloženy v TPV2000 (v TPV2000 si vyberete položku a v prostředí CADu je vložen přímo její model)

kusovnik 1

Komunikace mezi Solid Edge a TPV2000

Aplikace SE2TPV (Solid Edge to TPV2000) umožňuje přímo komunikovat s 3D CAD systémem SolidEdge. Tato speciální aplikace spouštěná jako makro přímo z CAD Solid Edge v jednom okamžiku načítá strukturu modelu do přehledného stromu a zároveň se připojuje k SQL serveru s TPV2000 a provádí identifikaci položek modelu s položkami v databázi. Probíhá vyhodnocení z pohledu existence položek a schválení kusovníků. Toto makro má mimo převodu kusovníku další významnou funkci. A to tu, že lze definovat pravidla, pomocí nichž TPV2000 při přenosu kusovníku zároveň vytvoří i odkazy na uložené výkresy, pálící plány resp. jakýkoliv typ souboru příslušejícího k dané položce ve struktuře. To má tu výhodu, že zpravidla technolog není nucen daný výkres hledat v papírové formě, ale jedním kliknutím v TPV2000 si jej vyvolá v elektronické formě přímo na svém PC. Díky tomu dochází nejen ke snížení potřeby tisku dokumentace, ale i ke zvýšení efektivnosti práce. Součástí aplikace SE2TPV je i makro, které dokáže vložit do Solid Edge model položky, která je načtená v TPV2000 a existuje u ní odkaz na tento model.

Aplikace SE2TPV umožňuje:

 • Přenos celé struktury modelu sestavy ze Solid Edge nebo přenos dle nastaveného počtu úrovní
 • Přenos dílců, svařenců a plechových součástí do TPV2000 s možností výběru materiálu z databáze TPV2000 a rozměrů přířezu přímo v aplikaci SE2TPV
 • Spárování typu položky v SolidEdge (ASM,PRA,PSM,PWD) vzhledem k postavení položky v TPV2000Předepsat pro každý typ položky v Solid Edge, které soubory mají být z TPV2000 přístupné
 • Načtení pozic z výkresu DFT, ruční nebo automatické zadávání pozic
 • Kontrolu existence přenášených dokumentů do TPV2000
 • Možnost nastavit, zda přenášet strukturu, výkresy nebo obojí
 • Možnost přenést do Solid Edge model aktuální položky, pokud je v TPV2000 na tento model vytvořen odkaz

kusovnik 2

kusovnik 3

kusovnik 4

Rozhraní CAD2TPV

Další aplikací je i obecné komunikační rozhraní CAD2TPV, které má za úkol provádět maximálně možný strojový převod kusovníků z  CAD aplikací do TPV2000. Důvodem těchto požadavků je potřeba eliminovat lidský faktor (pracnost a chybovost) v přepisu 3D dat do databázových aplikací, snížení časové prodlevy mezi vznikem konstrukčních dat a jejich zanesením do IS, a také samozřejmě snaha o snižování nákladů. Modul umožňuje současné používání více CAD aplikací, kdy je pro každou zvlášť nadefinováno přenosové rozhraní. Jako základní potřeba a předpoklad strojového převodu dat je stanovení určitých pravidel. Každý 3D model musí být jednoznačně identifikován pomocí čísla výkresu. Každá v 3D aplikaci používaná normálie musí být přiřaditelná k jedné konkrétní skladové položce v informačním systému – je nutné eliminovat možnost vzniku duplicitních modelů pro stejný výrobek. Musí dojít k většímu zapojení konstrukce do celopodnikových systémů. V jednodušší formě je aplikace CAD2TPV používána pro načítání TXT souboru, který je exportován z CAD aplikace. Daný soubor může popisovat jedno či více úrovňový kusovník. Měl by obsahovat informace o vzájemném provázání jednotlivých položek (komponent), jejich jednoznačný identifikátor (číslo výkresu, skladové číslo), název položky, typ položky (materiál, dílec, sestava), množství a volitelně další údaje.

Naším cílem je umožnit technickým pracovníkům vykonávat jejich činnost přehledně a komfortně, s minimem duplicitních činností (psaní kusovníku do ERP systému, ...) – což má obvykle za následek zefektivnění těchto činností a odstranění případných problémů vzniklých lidským faktorem.

info@tpvgroup.cz 

www.tpwgroup.cz 


Mohlo by vás zajímat: