Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ďábel se skrývá v detailech

Autor článku: Roman Lisičan   

Tags: CAD | Kusovník | PLM | Technia | Transcat

TechniaTranscat ilustracniDigitalizace inženýrských prací přinesla mnohé možnosti, které inženýři pracující na rýsovacích prknech neměli a dnes jim umožňují dělat svou práci úplně jinak. Co se však od doby rýsovacích prken výrazně nezměnilo, je vnímání jednoho velmi důležitého detailu v tomto procesu. V dnešní době, kdy se neustále mění požadavky zákazníka, dodací doby musí být stále kratší, výrobky jsou stále komplexnější a vysoká kvalita je samozřejmostí, jsou inženýrské procesy velmi kritickým faktorem určujícím úspěch vaší společnosti.

Digitální reprezentace produktů přinesla však také množství nových dat a informací, což může být často zdrojem komunikačních problémů. Jejich vyřešení přináší kromě větší efektivity inženýrských procesů i obrovskou úlevu od každodenního stresu tvořivých lidí ve vaší společnosti. Zbytečný stres blokuje rozvoj inovačního potenciálu, který je v dnešní globalizované ekonomice velmi důležitý, pokud ne nejdůležitější.

V čem je tedy skrytý ten rozhodující detail?

Dřív než si zodpovíme tuto otázku, zamysleme se nad odpovědí jednodušší otázky. Položili jste si někdy otázku, co je to kusovník? Pokud ano, jaká byla vaše odpověď? Podle mých zkušeností nalezení správné odpovědi na tuto jednoduchou otázku určuje efektivnost procesů řízení výrobku.

Kusovník se často vnímá jako jednoduchý seznam položek se základními informacemi, jako je pozice, název, materiál, číslo výkresu anebo norma, množství a hmotnost.

TechniaTranscat 1

Pokud vnímáme kusovník jako jednoduchý seznam, logicky nebudeme používat na jeho správu komplexní nástroj. Nejjednodušším a nejefektivnějším nástrojem na řízení jednoduchého seznamu ve formě tabulky se často jeví MS Excel. Když vyvstane potřeba řešit multidisciplinární kusovníky, jednoduše se použije několik excelových dokumentů. Vzhledem k tomu, že mechanický kusovník vypadá a vzniká jinak než např. elektrický a jeden tvoří oddělení mechanické konstrukce a druhý oddělení elektrické konstrukce a každé oddělení navíc používá jiný software na konstruování, oddělené excelové dokumenty jsou velmi pohodlným, a proto výhodným řešením.

Pokud má pak produkt několik konstrukčních kusovníků a je potřeba dodat ho jako celek, tak je nutno v jednom momentě spojit konstrukční kusovníky do jednoho kusovníku pro výrobu. To však v Excelu také není žádný problém. Udělá se další excelový dokument a data z několika excelových dokumentů konstrukčních kusovníků se velmi rychle překopírují do rozšířeného kusovníku pro výrobu. Pokud je následně třeba kusovník pro výrobu rozdělit na další kusovníky, např. kusovník vyráběných dílů a kusovník nakupovaných dílů, tak pro mistry Excelu to není žádný problém. Velmi rychle vyfiltrují nakupované položky a ještě rychleji je překopírují do nového kusovníku nakupovaných dílů, resp. do dalšího kusovníku vyráběných dílů. Pokud je náhodou potřeba výrobu kooperovat, vytvoří se další excelový dokument s kusovníkem kooperačních položek a samozřejmě ještě pro každého dodavatele jeden s redukovaným kusovníkem jím vyráběných položek.

TechniaTranscat 4

No a když už je to vše pěkně připraveno, už to jen vyrobit a dodat, tak se začne zábava. Obvykle začne výroba, která vyžaduje konstrukční změnu kvůli vyrobitelnosti. Aby byla zábava ještě větší, tak zákazník pošle nový požadavek, který mu unikl při zadání, a ten vyvolá další konstrukční změnu.

Vše, co se udělalo v prvním kole tvorby kusovníku, vlastně kusovníků, je třeba zopakovat a předtím ještě třeba rychle najít odpovědi na několik otázek, jako např.: Které položky v kusovníku budou dotčeny danými změnami? Jaké to budou změny? Ovlivní to rozjetý nákup? Je potřeba zastavit rozpracovanou výrobu? Kterým kooperantům je třeba dát zprávu?

Některé firmy ve snaze zvládnout tento proces dotáhly své excelovské mistrovství do EXCELentnosti.

A to mluvíme zatím jen o kusovnících. Je tu však ještě výrobní dokumentace. Pokud používáte 3D CAD systém, tak je množství dokumentace a její komplexnost ještě multiplikovaná.

TechniaTranscat 3

Teď, když si to všechno představíte a pozorujete to v celé šíři i hloubce, tak máte před sebou obraz, na kterém vidíte, že kusovník v dnešní rychlé digitální době je ve skutečnosti velmi komplexní, mnohoúrovňová struktura, s mnoha různými vazbami, které sdružují všechny dostupné informace a dokumenty ke každé položce kusovníku. Tyto se navíc velmi často mění a je třeba je rychle aktualizovat, pokud chcete udržet kontrolu nad svými výrobky. Dnešní komplexní výrobky jsou často multidisciplinární, sestávající z mechanických, pneumatických, hydraulických, elektrických a stále častěji i softwarových komponent.

Vidouce tento ucelený obrázek, jste si možná v tomto okamžiku uvědomili, že i vy potřebujete efektivnější nástroj na řízení struktur vašeho výrobku a souvisejících změnových procesů. Znám společnosti, které se rozhodly, že mnohem lepším nástrojem určeným pro řešení komplexních problémů s řízením kusovníků jsou systémy známé pod zkratkou PLM.

PLM systém je nástroj pomáhající vytvořit efektivní řešení, je to však pouze nástroj. Setkal jsem se i se společnostmi, které sice změnily nástroj podobně, jako když konstruktéři vyměnili rýsovací prkna za počítač s CADem, ale podobně také nezměnily vnímání toho důležitého detailu, a to je vnímání kusovníku a s ním souvisejících změnových procesů. Protože si to neuvědomily, neiniciovaly žádnou změnu, a aby mohly používat PLM systém stejně jako dříve, tak navíc donutily svého dodavatele PLM, aby jim pracně upravil PLM systém tak, že lidé v něm pracují, jako když PLM systém neměli.

Zdůvodňují to tím, že oni jsou jiní než ostatní a nemají čas se učit nové pracovní postupy a nekupovali si PLM, aby měli ještě více práce než dříve.

Výsledek? Nepochopení výhod procesního řízení vedoucího k standardizaci, znovupoužitelnosti, a tím k celkové efektivnosti je dovedlo k situaci, kdy za větší investici, než byla investice do MS Excelu, mají nyní PLM systém, který vypadá jako nedokonalý Excel a v konečném důsledku je zpomaluje, neboť na pozadí stále zpracovává data a jejich závislosti, jen je nikdo neumí využít.

Mnohokrát jsem dostal otázku od frustrovaných lidí z takových firem: „Tak co s tím máme nyní udělat, aby se to PLM dalo používat?“ Moje odpověď je často stejná: „Začněte od začátku.“ Nejprve si musíte ujasnit, kde se nacházíte, čeho chcete dosáhnout, a hlavně proč.
Pokud se nacházíte ve stavu, že vnímáte kusovník jako jednoduchý seznam, PLM si nekupujte.

Pokud vnímáte kusovník jako komplexní téma a očekáváte, že vám to PLM vyřeší, PLM si nekupujte.

Pokud však vnímáte kusovník jako komplexní téma a uvědomujete si, že uchopení komplexního tématu vyžaduje změnu ve vaší společnosti a jste odhodláni změnu realizovat, což znamená dělat věci jinak než dosud, kupte si PLM. PLM vám změnu usnadní, ale důležité je hlavně začít a nejlépe hned, protože pokud začnete dnes, bude to pro vás výrazně levnější, než když začnete zítra.

Autor má více než 20leté zkušenosti v konzultační práci v oblasti PLM a v současnosti je ředitelem nadnárodní konzultační společnosti TechniaTranscat.

www.transcat.sk 
roman.lisican@techniatranscat.com 


Mohlo by vás zajímat: