Google překladač: English Deutsch

Mobilní GIS - aplikace do terénu

Autor článku: HSI   

Tags: Android | Aplikace | GIS | HSI | Mobilní GIS | Unicorn | Utility

UNI vizualy MobilniGIS 001-1816Společnost HSI, člen skupiny Unicorrn, představila ve svém letošním prvním vydání Novinek v geoinformatice aplikaci Mobilní GIS pro op­ti­ma­li­za­ci stávajících procesů terénních pracovníků s používáním aktuálních a kompletních dat. Geografická poloha je použita k navigaci, sběru dat nebo řešení nenadálých událostí v terénu. Mobilní GIS plně nahrazuje papírové mapy a tak pomáhá s urychlením procesů spo­je­ných s přípravou tisků, zrychluje vyhledávání informací a usnadňuje identifikaci zařízení přímo na místě. Mobilní GIS je určen pro zařízení s operačním systémem Android. Aplikace je koncipována pro snadné ovládání prsty i ve složitějších podmínkách.

Mobilní GIS pro utility
Uživatelům nabízí možnost zjišťovat a editovat informace o distribuční a přenosové síti přímo na určeném místě. Řešení lze použít jako dozorový nástroj při správě sítě a identifikaci konkrétních objektů při poruchách, při údržbě ke kontrole zařízení po opravách a k jejich pravidelným revizím. Při rozvoji a obnově sítí slouží k efektivnější práci s mapovými podklady a pro lepší domluvu se zhotoviteli prací. Uživatelé mohou pracovat s různými mapovými vrstvami.

Propojení s dalšími aplikacemi
Mobilní GIS disponuje rozhraním, které umožňuje propojení aplikace nejen s dalšími aplikacemi organizace, ale i s externími systémy. Lze libovolně proklikávat z jedné aplikace do druhé přímo na definované souřadnice či například na vybranou stavbu. Pro navigaci k zadanému bodu v mapě lze z Mobilního GIS prokliknout například do GoogleMaps nebo pro zjištění informací o vlastníkovi pozemku nahlížet rovnou do katastru nemovitostí na data ČÚZK.

Práce on-line i off-line
Řešení využívá on-line i plnohodnotný off-line režim. Pro snížení objemu přenášených dat v on-line režimu je možné podkladové mapy uložit na mobilní zařízení a využívat pro potřeby off-line režimu. V on-line režimu aplikace pracuje s aktuálními daty organizace a podporuje tak dotazování a identifikaci aktuálních prvků.


Mohlo by vás zajímat: