Google překladač: English Deutsch

AutoCAD 2019 – speciální sada nástrojů

Autor článku: Nicom - Michal Spielmann   

Tags: 2019 | AutoCAD | Autodesk | Kurzy | Nicom | Vzdělávání

Nicom-Obrazek 01-1820V předchozích článcích jsme si představili novinky aplikací Autodesk AutoCAD 2019. Nová verze tohoto produktu přináší ještě víc – speciální sadu nástrojů. Je jedno, jestli používáte holý AutoCAD nebo některý z oborových: Mechanical, Electrical, Architecture, Map nebo Plant 3D. Každý uživatel předplacené aplikace AutoCAD si nyní může své nástroje stáhnout.

Co je speciální sada nástrojů?

Vývojáři ji popisují jako shledání rodiny. Právě zmíněné oborové produkty se pyšnily nástroji navíc. Nyní jsou tyto nástroje začleněny do předplatného jako speciální sada nástrojů. Pokud stále netušíte, o jaké nástroje jde, pak lze říct, že se jedná o nástroje se specializovanými funkcemi a knihovnami. Kromě základních funkcí aplikace AutoCAD 2019 vám každý sada nástrojů poskytuje specifické možnosti v daném odvětví:

  • Automatizují vytváření poznámek, hladin a vlastností.
  • Snadno vytváří detaily a pohledy ze 3D modelů a jednoduše vytváří seznamy a tabulky.
  • Vytváří pracovní postupy řízené pravidly k prosazování norem během celého procesu návrhu.
  • Sledují aktualizace souvisejících pohledů, tabulek a jiného obsahu, podle toho, jak se návrh změní.

Nicom-Obrazek 02-1820

Specializované nástroje zahrnuté v aplikaci AutoCAD 2019

Jste zvědaví, co můžete udělat se všemi těmito novými funkcemi? Zde je několik nápadů z blogu společnosti Autodesk:

Architektonická sada nástrojů

Využijte specializované prvky návrhu budov a přes 8000+ inteligentních architektonických objektů a stylů, které urychlují architektonické kreslení a dokumentaci. Automatizujte půdorysy, úseky, výškové údaje a další.

Strojírenská sada nástrojů

Pomocí speciálních strojních návrhových prvků a přes 700 000 + inteligentních výrobních částí, vlastností a symbolů přispívá k rychlému návrhu výrobku. Automatizujte úkoly, jako je generování strojních komponent a vytváření kusovníku.

Elektro sada nástrojů

Používejte specializované prvky elektro návrhu a přes 65 000 + inteligentních elektrických symbolů, které zvyšují produktivitu při vytváření, úpravě a dokumentaci elektricky ovládaných systémů. Rychle navrhnete rozvržení panelů, schematické diagramy a další výkresy s elektro sadou nástrojů.

Sada nástrojů MEP

Využijte specializované inženýrské prvky MEP a 10 500 inteligentních strojírenských, elektrických a instalatérských objektů ke zvýšení produktivity při vytváření, editaci či dokumentování stavebních systémů. Se sadou nástrojů MEP můžete snadno navrhnout potrubí, elektrické vedení a obvody pro vzduchotechniku, instalatérství či elektriku.

Nástroje Plant 3D

Využijte specializovaný návrh potrubních systémů a inženýrské nástroje pro efektivní výrobu P&ID a pak je integrujte do modelu 3D návrhu zařízení. Rychle vytvářejte schematické diagramy, uspořádání zařízení a další výkresy se sadou nástrojů 3D Plant.

Sada nástrojů Map 3D

Zahrňte GIS data a CAD data pro podporu plánování, návrhu a správy dat. Získejte přístup k prostorovým datům uložených v souborech, databázích a webových službách a jejich shromažďování s daty návrhu aplikace AutoCAD. Se sadou nástrojů MAP3d snadno spravujte GIS data se standardním datovým schématem, automatizovanými podnikovými pracovními postupy a šablonami reportů pro elektro, vodu, odpadní vodu a plyn.

Sada nástrojů Raster Design

Pomocí nástrojů převodu rastrovaných na vektory můžete upravit skenované výkresy a převést rastrové obrázky na objekty DWG. Pomocí sady nástrojů Raster Design rychle upravujte, vyčistěte a transformujte obrázky, manipulujte s rastrovými entitami (obrázky, čáry, oblouky a kružnice), vytvořte vektorové tvary (čáry a křivky) a další.

Instalace sad nástrojů

Chcete-li využít funkce a funkce specifické pro daný produkt, které jsou součástí sady nástrojů, musíte jednotlivé sady nástrojů stáhnout samostatně. Můžete to udělat dvěma způsoby: přes portál Autodesk Account nebo pomocí počítačové aplikace Autodesk. Portál Autodesk Account je ideální pro správce, kteří potřebují stáhnout kompletní softwarové balíčky pro vytváření rozmístění, zatímco pro jednotlivé uživatele může být jednodušší použít Počítačovou aplikaci Autodesk pro přístup k produktům, sadům nástrojů a aktualizacím přímo z pracovní plochy. Využijte libovolnou možnost, s níž jste nejvíce spokojeni a která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Nicom-Obrazek 03-1820

Závěrem

No vypadá to tak, že už je jen jeden AutoCAD :-) Pokud se chcete více seznámit s novinkami, nebo jako nováčci proniknout do znalostí práce s aplikací AutoCAD, pak vězte, že nejproduktivnější je výuka pod vedením odborného lektora – profesionála. Neváhejte tedy a zvolte si některé ze školení na CAD produkty Autodesk nebo jakýkoli z našich 3D kurzů, nebo si domluvte konzultace v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM, a. s.

Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.
Těším se na Vás na některém z vybraných 3D či CAD kurzů.

Michal Spielmann
Autodesk Certified Instructor
Autodesk AutoCAD Professional
Autodesk Inventor Professional


Mohlo by vás zajímat: