Google překladač: English Deutsch

OBJ Exporter pro Solid Edge

Autor článku: ProtoTech Solutions   

Tags: 3D tisk | Grafika | OBJ | OBJ Exporter | ProtoTech Solutions | Solid Edge

ProtoTech OBJ Exporter-1840Společnost ProtoTech Solutions nabízí nový produkt, OBJ Exporter pro Solid Edge, doplněk, jenž umožňuje export modelu ze Solid Edge do for­má­tu OBJ. Ten se využívá obecně pro 3D tisk a grafický software, jenž obsahuje informace o 3D geometrii a materiálu (např. textuře a barvě). Mezi hlavní funkce OBJ Exporteru pro Solid Edge patří mož­no­st ovládání velikosti souboru a kvality specifikací hodnot povolených odchylek a přesnosti ploch, export souborů Assembly (.asm) a Part (.par), export komponent plechu a konstrukcí nebo export pouze vyb­ra­ných entit.

Dále pak podpora exportu barev, textur a průhlednosti v OBJ a také export OBJ modelu otočenému nebo posunutému podél os X, Y a Z. Doplněk sestává z pouhých tří tlačítek – Export, Preference (předvolby, resp. nastavení), About Us (o nás – s informacemi o licenci, kontaktech a technické podpoře).
Další informace o produktu OBJ Exporter for Solid Edge najdete na bit.ly/2OCuCpm.


Mohlo by vás zajímat: