Google překladač: English Deutsch

Allplan 2019 – lepší týmová spolupráce architektů a inženýrů

Autor článku: Allplan   

Tags: Allplan | Architecture | Architektura | BIM | Bimplus | Bridge | Engineering | IFC4 | Stavebnictví

allplan-Attribute-1841BIM software Allplan 2019 obsahuje nové pohledy a řezy pro detailní zpracování výztuže. Už není potřebné mít během navrhování výztuže přístup k celému modelu budovy. Umožňuje to přidělení různých pří­stu­po­vých práv a usnadňuje se tím spolupráce architektů a inženýrů na stejném projektu. Architekti mohou obdržet oprávnění editovat všechny stavební prvky, inženýři zase dostanou oprávnění pro editaci výztuže a oprávnění pro čtení stavebních prvků. To umožňuje me­zi­obo­ro­vou spolupráci na společném modelu.

Intuitivní manažer podlaží rovin pro komplexní stavební objekty

V programu Allplan Architecture 2019 byl kompletně přepracován management podlaží a rovin a rozšířen o paletu roviny. Paleta podstatně usnadňuje založení a modifikaci podlaží a rovin. Funkce náhledu poskytuje přímou vizuální zpětnou vazbu o plánovaných změnách. Navíc lze komfortněji vybírat podlaží a jednodušeji přizpůsobit názvy nebo výšky.

Optimalizovaná paleta vlastností a objektů

Pomocí palety vlastnosti se spravují nastavení jako formát, vizualizace a atributy stavebních prvků jako jsou stěny, desky, základy, střechy a místnosti. Nabídka objektů umožňuje třídit objekty podle jejich vlastností. Objekty, u kterých vlastnosti chybí nebo jsou zastaralé či nesprávně přiřazené, je snazší odhalit a opravit, což přispívá ke zvýšení kvality modelu budovy.

Novinky v rozhraní IFC4

IFC je standardním rozhraním pro openBIM projekty. Nejnovější verze IFC4 představuje další vylepšení, umožňující u BIM projektů např. export tzv. „BaseQuantities“ (tedy základních geometrických informací). Kromě toho bylo zje­d­no­du­še­no uživatelské rozhraní a byly integrovány nové možnosti, mimo jiné pro rozdělení vícevrstvých stěn a střech do je­d­no­t­li­vých prvků.

Rozšíření uživatelsky definovaných rolí v liště Actionbar

Actionbar nabízí rychlý přístup k funkcím, které jsou specifické pro jednotlivé role (architektura, inženýrské stavby, terén, konstrukce, mosty). V nové verzi lze individuálně přizpůsobit standardní nastavení, přidat funkce, vymazat je nebo up­ra­vit strukturu. Konfigurace je díky tomu mnohem flexibilnější.

Nejdůležitější novinky pro architekty

Rychlé a snadné modelování schodů

Díky novému modulu schody v rámci Allplan Architecture 2019 lze schody modelovat rychle a snadno. Pomoci vlastní palety lze snadno definovat schodišťové prvky, jako jsou stupnice, spodní konstrukce nebo boční stěny, stejně jako vlastnosti. Pomocí úchopek lze jednoduše upravovat osy, řezy, kroky nebo vzdálenosti. To umožňuje časově úsporné a zároveň přesné modelování schodů.

Nejdůležitější novinky pro inženýry

Allplan Bridge: Parametrické modelování předpínacích prvků

S produktem Allplan Bridge pro mostní inženýry, který byl poprvé představen na jaře, lze parametricky modelovat předpínací prvky. V případě změny modelu mostu se geometrie předpínacích prvků přizpůsobí automaticky.

Integrace katalogů ocelových profilů přes Allplan Bimplus

Pro zjednodušení pracovních postupů při manipulaci s ocelovými nosníky je v programu Allplan Engineering 2019 přístup do mezinárodních Nemetschek katalogů pro ocelové profily v Allplan Bimplus. Ocelové profily jsou k dispozici včetně geometrie a atributů. Protože se tyto katalogy používají i v jiných softwarových řešeních skupiny Nemetschek, jako je Frilo Statik nebo Scia Engineer, lze si bez problémů vyměňovat data mezi těmito produkty.

Větší výběr spojek

Aby byly při projektování výztuže zajištěny přesné rozměry, musí být u spojek výztuže zohledněny zvláštnosti, které jsou specifické pro každého výrobce. Do programu Allplan Engineering 2019 proto byly nově zahrnuty tyčové spojky Fortec a šroubové spojky HALFEN HBS-05. Pro případ, že ještě není jasné, jaký systém spojek se má použít, byly do pro­g­ra­mu integrovány i neutrální spojky.

Dostupnost

Allplan Architecture 2019 a Allplan Engineering 2019 jsou již nyní k dispozici ke stažení, jakož i bezplatná zkušební verze na 30 dní.

Další informace: www.allplan.com/architecture nebo www.allplan.com/engineering.


Mohlo by vás zajímat: