SolidWorks 2021
Helios
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

UtilityReport – vyřiďte si vyjádření k existenci sítí on-line

Autor článku: HRDLIČKA   

Tags: GIS | HRDLIČKA | MAWIS | Portal | Sítě | Stavebnictví | UtilityReport

UtilityReport clanekSpolečně s portálem MAWIS představila společnost HRDLIČKA zcela přepracovanou službu UtilityReport (utilityreport.eu), která umožňuje on-line hromadné podání žádosti o vyjádření k existenci sítí v místě, kde se právě chystáte stavět. Služba je na trhu již 7 let a využívají ji vedle široké veřejnosti i projektanti, samospráva a správci či stavebníci samotní. Skrze UtilityReport bylo již podáno více než 1,2 milionu žádostí. Hromadná žádost o vyjádření k existenci sítí je podána kompletně skrze webovou aplikaci, čímž je zajištěna úplnost žádosti a zrychlen celý proces vyjádření. UtilityReport podporuje 7 krajů, více než 400 měst a obcí po celé ČR a významní správci.

Služba funguje od roku 2011 a za tu dobu bylo skrze ni podáno více než 1,2 milionu žádostí. Aplikace je používaná nejen u nás, ale také na Slovensku, kde ji Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky ocenilo 1. místem v soutěži „Inovatívny čin roka“ v kategorii Inovace a služby.
Provozovatel služby spolupracuje se stavebními úřady a správci tak, aby uživatel UtilityReport po vyplnění základních údajů o akci, žadateli, investorovi a zakreslení zájmového území získal vygenerovanou žádost pro všechny relevantní podzemní či nadzemní správce.
Díky službě UtilityReport není opomenut žádný ze správců, takže získání odpovědí je značně urychleno. Žádost se podává on-line ve čtyřech krocích, které zvládne opravdu každý.
UtilityReport má dvě velké výhody: Správcům posíláte vždy úplnou žádost, a navíc jen těm, kterým je to skutečně potřeba. Údaje v žádosti se přitom vyplňují pouze jednou. Provozovatel UtilityReportu se správci infrastruktur dlouhodobě spolupracuje, takže máte jistotu, že jejich seznam je aktuální a nikoho neopomenete.
Současná verze UtilityReportu přináší video návody, průvodce a kontextovou nápovědu. Při vyplňování adres dochází k automatické kontrole. Přibyla také možnost přidávat různé přílohy k žádostem.
Pokud žádostí podáváte více, můžete si přednastavit celou řadu vstupních údajů nebo nahrávat zájmová území ve formátu JSON (odpadá tedy nutnost „ručně“ je kreslit v mapě). Registrovaní uživatelé mohou podávat žádosti pro celé území České republiky.
Pro větší pořádek mají všichni registrovaní uživatelé přehled o svých již odeslaných žádostech.

Portál MAWIS otevřel bránu do světa geomatických služeb

Společnost HRDLIČKA spustila na začátku září 2018 přepracovaný portál MAWIS (mawis.eu), který má v sobě integrované množství zajímavých webových služeb.
MAWIS se proměnil ze standardní webové stránky ve zcela nový portál, jehož základ tvoří e-shop, ve kterém si nakoupíte služby, které právě potřebujete. Obsahuje celou škálu aplikací, a tak si můžete vybrat z nabídky geomatických služeb pro veřejnost, samosprávu a subjekty technické infrastruktury.
UtilityReport je služba pro hromadné podání žádostí o vyjádření k existenci sítí. Vyplněním on-line formuláře pro vámi zakreslené zájmové území vygeneruje seznam dotčených správců a připraví pro ně plnohodnotné žádosti ve formátu PDF.
ProblemReport umožňuje veřejnosti upozornit samosprávu na závady nebo problémy a pomáhat tak ke zlepšení veřejných prostranství, ve kterém sami žijí.
WaterReport slouží pro dálkový monitoring zdrojů pitné vody a poskytuje vzdálený přístup pro správu vodohospodářským úřadem. Pomáhá tak včas informovat o problémech s nedostatkem vody a udržovat infrastrukturu místními obyvateli.
GeoPortal je služba pro samosprávy, díky níž mohou publikovat svá geodata a mapové podklady, určené pro veřejnost v prostředí internetu.
QPAS je desktopová GIS aplikace určená pro správu a údržbu majetku samospráv pomocí technických a účelových map.
InvestReport je služba pro správce, kteří vlastní technickou infrastrukturu a umožňuje jim sledovat stavy majetkoprávních projednávání věcných břemen při jejich vkládání do KN.
ÚAP slouží státní správě a samosprávě pro publikaci dat i jako výdejní místo sledovaných jevů ÚAP.
GeodataDistribution je služba určená pro samosprávu i správce, díky níž mohou přistupovat k vybraným geodatům a mapových podkladů, které mohou dále distribuovat.


Mohlo by vás zajímat: