Google překladač: English Deutsch


OBSAH InGIS 2/2019

 Plné znění vybraných článků je k dispozici s časovým odstupem několika týdnů
 od tištěného vydání.Vyprodáno
InGIS 2/2019
Trimble MX7 aneb jak Trimble snímkuje Prahu
Nasazení komplexních a produktivních technologií a řešení

... 2
Konference GIS Esri 2019 v Praze
Reportáž z největší domácí geoinformatické akce

... 4
Seminář Moderní nástroje pro výpočet smyvu a odtoku
Dimenzování prvků protierozní ochrany v rámci pozemkových úprav

... 7
Atlas HYDROLOGIE
Moderní nástroj pro výpočet smyvu a odtoku

... 8
Aplikace „Brouk“
Spolu s GIS pomáhá včas detekovat kůrovce

... 10
Zpřesňování polohy tras inženýrských sítí
Případová studie doplněná informací o aplikaci UtilityReport

... 12
Rozvoj BIM a GIS prostřednictvím 4D digitálních dvojčat
Efektivnější provoz měst a regionů a pro vytvoření propojenější a odolnější infrastruktury

... 14
Mobilní klient GIS
Úskalí implementace a budoucnost

... 16
Datový model pro navigaci ve veřejných budovách
Navigaci v místech, kde nelze využít konvenční metody satelitní navigace

... 18