E LINKX
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo 2020.2

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. Siemens vydal Simcenter Flotherm v2020.2
(Matching tags: 2020.2,Flotherm,Simcenter,Elektronika,Chlazení,CFD,Siemens,Software,Simulace)
Na blogs.​sw.​siemens.​com vyšel pří­spě­vek Johna Parryho, hod­no­tí­cí vy­lep­še­ní ve vy­dá­ní nové verze si­mu­lač­ní­ho soft­wa­ru pro chla­ze­ní elek­tro­ni­ky Sim­cen­ter Flo­therm 2020.2. ...
Pondělí, 28 Prosinec 2020
2. ODA vydává Drawings SDK 2020 Update 2
(Matching tags: dwg,DGN,ReCap,ODA,Update 2,Drawings SDK 2020,2020u2,RCP)
Open De­sign Al­li­an­ce (ODA) ozná­mi­la vy­dá­ní ak­tu­a­li­za­ce Dra­wings SDK 2020 Up­da­te 2. Dra­wings je prů­mys­lo­vá sada ná­stro­jů pro stol­ní, mo­bil­ní a webo­vé apli­ka­ce, které pra­cu­jí ...
Úterý, 04 Únor 2020