Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo academy

Celkem nalezeno výsledků : 7.

1. Jak zapojit 3D tisk do výuky představuje Y Soft
(Matching tags: Y Soft,Academy,SafeQ,be3D,Výuka,EDU,Vzdělávání,3D tisk)
Spo­leč­nost Y Soft Cor­po­rati­on před­sta­vi­la novou část ob­lí­be­né be3D Aca­de­my v po­do­bě pré­mi­o­vých 3D lekcí. Další no­vin­kou je kom­plex­ní 3D/2D vzdě­lá­va­cí ba­lí­ček, který má ško­lám ...
Středa, 22 Duben 2020
2. Bezplatné webináře Pimpel Academy
(Matching tags: CHECKitB4,Virtuální stroje,PIMPEL,ESPRIT,Webináře,Academy,Zdarma,CAM)
Pim­pel při­chá­zí se sérií webo­vých se­mi­ná­řů zcela zdar­ma, které by účast­ní­kům měly po­mo­ci se 100% vy­u­ži­tím je­jich stro­jo­vé­ho parku v době, kdy se za nimi ne­mo­hou vydat na ná­vště­vu ...
Pondělí, 23 Březen 2020
3. LEGO Education slaví 40 let divize hraček STEAM
(Matching tags: SPIKE Prime,Education,Lego,Vzdělávání,Academy,STEAM)
Lego Edu­cati­on na­bí­zí v rámci oslav 40. vý­ro­čí této di­vi­ze hra­ček STEAM (se za­mě­ře­ním pro výuku vědy, tech­no­lo­gie, tech­ni­ky, umění a ma­te­ma­ti­ky) novou řadu pro­duk­tů pro ...
Pátek, 17 Leden 2020
4. 3D technologie při návrhu nových kolekcí Tommy Hilfiger
(Matching tags: 3D technologie,Academy,Tommy Hilfiger,PVH,STITCH,Design Hub,Digital Foamboard)
Zprá­vu o prv­ním 100­pro­cent­ním za­vá­dě­ní špič­ko­vé 3D tech­no­lo­gie pro své glo­bál­ní týmy ná­vr­há­řů zve­řej­ni­la firma Tommy Hil­fi­ger Glo­bal a spo­leč­nost PVH Corp., která znač­ku ...
Pondělí, 11 Listopad 2019
5. Spolupráce Bentley a Topconu na Constructioneering Academy
(Matching tags: Topcon,Spolupráce,BIM,Vzdělávání,Bentley,Constructioneering,ContextCapture,Academy)
Společnosti Topcon Positioning Group a Bentley Systems oznámily na konferenci Year in Infrastructure v Singapuru, že spojily své úsilí, aby poskytli příležitosti odborníkům ve stavebnictví ...
Úterý, 12 Prosinec 2017
6. Autodesk zpřístupnil výukové kurzy na iTunes
(Matching tags: Autodesk,Design,Kurzy,Academy,iTunes,STEAM,Výuka,iPad)
Společnost Autodesk oznámila dostupnost výukových kurzů Autodesk Design Academy na iTunes U. Byly vyvinuty učiteli a odborníky na daná témata z celého světa. Autodesk Design Academy nabízí stovky ...
Úterý, 30 Červen 2015
7. Studenti VUT chystají konferenci Glorious v Sono Centru
(Matching tags: VUT,Studenti,Academy,Sono,Vzdělávání,Konference,Business)
Konference Glorious je produktem dlouhodobého vzdělávacího projektu Business Academy. Jejím záměrem je dát studentům příležitost ke kariérnímu růstu, sebevzdělávání a pomoci jim tak k započetí ...
Úterý, 10 Březen 2015