Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo amr

Celkem nalezeno výsledků : 6.

1. MiR s CSi palletising atomatizují přepravu materiálu
(Matching tags: FMCG,Certifikace IP52,MiR1350,CSi palletising,AMR,Logistika,Automatizace,Robotika)
Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mil spo­lu­prá­ci s CSi palle­ti­sing, ni­zo­zem­skou spo­leč­nos­tí po­sky­tu­jí­cí kom­plet­ní pa­le­ti­zač­ní ře­še­ní v FMCG prů­mys­lu. V rámci ...
Pondělí, 11 Říjen 2021
2. Transformace logistiky v TE Connectivity roboty MiR
(Matching tags: MiR Fleet,MiR200,TE Connectivity,AMR,MiR,Logistika,Optimalizace,Automatizace)
Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mil, že spo­leč­nost TE Con­necti­vi­ty, Tier 2 do­da­va­tel do au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, im­ple­men­to­va­la ve vý­rob­ním za­ří­ze­ní v ma­ďar­ské ...
Pondělí, 20 Září 2021
3. Rekordní zájem o AMR roboty MiR a 55% růst tržeb
(Matching tags: 1. čtvrtletí 2021,Růst tržeb,NiR,AMR,Mobile Industrial Robots,Roboty)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) za­zna­me­na­la za­čát­kem to­ho­to roku re­kord­ní po­ptáv­ku. Pro­dej AMR ro­bo­tů v prv­ním čtvrt­le­tí roku 2021 byl o 55 % vyšší ve srov­ná­ní ...
Čtvrtek, 29 Duben 2021
4. Průzkum MiR o velkém potenciálu AMR robotů
(Matching tags: Elektrotechnika,Mobilní,Automotive,Roboty,MiR,AMR,Spedice)
... s po­mo­cí AMR ro­bo­tů uva­žu­je cel­kem 78 % firem. Prů­zkum byl pro­ve­den mezi pod­ni­ky z od­vět­ví au­to­mo­ti­ve, elek­tro­tech­ni­ky, FMCG a 3PL lo­gis­ti­ky. Prů­zkum se rov­něž ...
Úterý, 03 Březen 2020
5. Nový robot MiR1000 a zabudovaná UI pro navigování flotily
(Matching tags: Roboty,Mobile Industrial Robots,MiR,AMR,AI Camera,MiR1000)
Společnost Mobile Industrial Robots (MiR) uvedla na trh aktuálně největšího autonomního mobilního robota (AMR) MiR1000. Dokáže automaticky naložit, dopravit a dodat palety a jiné těžké náklady ...
Úterý, 09 Duben 2019
6. Teradyne kupuje Mobile Industrial Robots
(Matching tags: Akvizice,Teradyne,Mobile Industrial Robots,MiR,AMR,Autonomí mobilní robot)
... splnění výkonnostních cílů do roku 2020. MiR je vedoucím dodavatelem ko­la­bo­ra­tiv­ních autonomních mobilních robotů (AMR) pro aplikaci v prů­my­slu. Mladý a rychle rostoucí trh s AMR ...
Čtvrtek, 26 Duben 2018