Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo amtech

Celkem nalezeno výsledků : 9.

1. MiR prezentuje vývoj trhu logistických robotů v roce 2020
(Matching tags: MiR,Robotika,Automatizace,IFR,AMTECH,MTS,Vývoj trhu 2020)
Mo­bil­ní ro­bo­ty Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) byly v roce 2020 im­ple­men­to­vá­ny or­ga­ni­za­ce­mi z mnoha růz­ných sek­to­rů a na různé pro­voz­ní role – zejmé­na pak v ob­las­ti ...
Neděle, 20 Prosinec 2020
2. Dezinfekční robot Čistič Viktor na bázi technologie MiR
(Matching tags: UV-C modul,Čistič Viktor,AMTECH,MiR,Robotika)
Spo­leč­nost Am­tech před­sta­vi­la nový pro­dukt Čis­tič Vik­tor, u jehož po­jme­no­vá­ní se zřej­mě in­spi­ro­va­la jmé­nem po­sta­vy z filmu Bru­tál­ní Ni­ki­ta, kte­rou před­sta­vo­val Jean ...
Úterý, 25 Srpen 2020
3. Technologický seminář AMTECH Tech Days zrušen!
(Matching tags: Zrušeno,SMT,Tech Days,AMTECH,Seminář,Robotika)
Ve stře­du 5. srpna jsme čte­ná­ře in­for­mo­va­li o po­řá­dá­ní AM­TECH Tech Days 2020. Po čtr­nác­ti dnech však do naší re­dakč­ní pošty při­chá­zí ná­sle­du­jí­cí zprá­va po­řa­da­te­le: Am­tech ...
Středa, 19 Srpen 2020
4. Technologický seminář AMTECH Tech Days
(Matching tags: SMT,Tech Days,AMTECH,Seminář,Robotika)
Spo­leč­nost Am­tech zve na tech­no­lo­gic­ký se­mi­nář za­mě­ře­ný na no­vin­ky v ob­las­ti SMT tech­no­lo­gií, dáv­ko­vá­ní hmot a ro­bo­ti­ky. Se­mi­nář je dvou­den­ní, kdy 9. září je za­mě­řen ...
Středa, 05 Srpen 2020
5. MiR zdvojnásobil prodej AMR robotů v regionu CEE
(Matching tags: Dreamland,CEE,Roboty,AMTECH,Mobile Industrial Robots,MiR)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) zhod­no­ti­la ak­tu­ál­ní vývoj na trhu střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py (CEE) a nové pří­le­ži­tos­ti k au­to­ma­ti­za­ci vni­t­ro­pod­ni­ko­vé ...
Středa, 22 Duben 2020
6. Pozvánka na události týdne 20. až 24. května 2019
(Matching tags: TD-IS,MCAE Systems,CADservis,Centersoft,AV Engineering,IT Forum,MSV Nitra,AMTECH,SUPro 2019)
... doprovodného programu seminář „Simulace v konstrukci – klíč k inovacím“, na kterém se zaměří na technologie a nástroje pro podporu raných fází návrhu výrobku a Amtech (M4-30) ...
Čtvrtek, 16 Květen 2019
7. AMTECH oceněn jako Distributor roku 2018 Universal Robots
(Matching tags: AMTECH,PAR,Golden Edition,Distributor,CEE,Universal Robots)
Společnost Amtech, dodavatel SMT technologií a automatizačních řešení na českém a slovenském trhu, uvedla, že získala ocenění Distributor roku 2018 v regionu CEE od společnosti ...
Čtvrtek, 28 Únor 2019
8. AMTECH bude v ČR prodávat DragonFly Pro
(Matching tags: Prodej,AMTECH,DragonFly Pro,Nano Dimension,Aditivní výroba,Elektronika,3D tisk)
Společnost Nano Dimension, nabízející aditivní elektronická řešení, dále rozšiřuje své působení v oblasti EMEA, a to dohodou s firmou Amtech, která bude distribuovat v České a Slovenské ...
Pondělí, 14 Leden 2019
9. AMTECH představuje Personal Agency 4 Robots
(Matching tags: Půjčovna,AMTECH,MiR,Universal Robots,Robotika,Personal Agency 4 Robots,PAR)
Společnost Amtech, dodavatel automatizačních produktů a služeb na českém a slovenském trhu, představila Personal Agency 4 Robots (PAR), „personální“ agenturu na pronájem robotů určený ...
Úterý, 26 Červen 2018