Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo axiom

Celkem nalezeno výsledků : 5.

1. Jak importovat CAD data do MS Office
(Matching tags: Micro­soft Of­fi­ce Im­por­ter,Import CAD dat,Word,AXIOM,Excel,Microstation,Revit,AutoCAD)
Bez ohle­du na to, zda po­u­ží­vá­te MicroStati­on, Au­to­CAD nebo Revit, víte, jak těž­ko­pád­né mohou být ně­kte­ré aspek­ty vaší CAD plat­for­my. Ne­sná­ší­te, když se z jed­no­du­ché­ho im­por­tu ...
Pátek, 09 Prosinec 2022
2. Bezvadné importy do Revitu
(Matching tags: Micro­soft Of­fi­ce Im­por­ter,Import CAD dat,Word,AXIOM,Excel,Revit)
Im­por­to­vá­ní dat z do­ku­men­tů Wordu nebo ta­bu­lek Ex­ce­lu je ča­so­vě ná­roč­né a je do­sta­teč­nou zkouš­kou tr­pě­li­vos­ti sva­té­ho. Je to frustru­jí­cí, opa­ku­jí­cí se čin­nost, ...
Pátek, 30 Září 2022
3. Frustrují vás importy do CAD platformy?
(Matching tags: Au­to­CAD,MicroStati­on,Import CAD dat,Word,AXIOM,Excel,Revit)
Ve spo­leč­nos­ti Axiom vědí, že im­port dat z do­ku­men­tů Word nebo ta­bu­lek Excel do CAD plat­for­my může způ­so­bit fru­stra­­ci s vel­kým F. Ať už po­u­ží­vá­te MicroStati­on, Au­to­CAD ...
Pátek, 02 Září 2022
4. Webinář Zlobí vás import do CAD?
(Matching tags: Import dat,Word,AXIOM,Excel,Microstation,AutoCAD,Webinar,CAD)
... dá se chá­pat. Boj s for­má­to­vá­ním je sku­teč­ný a Axiom na­bí­zí ře­še­ní. Eiren Smith, pro­duk­to­vý ex­pert spo­leč­nos­ti Axiom a ve­te­rán v ob­las­ti pod­po­ry soft­wa­ru CAD/BIM, ...
Čtvrtek, 24 Březen 2022
5. Axiom Tech pořádá Technickou konferenci 2015
(Matching tags: AXIOM,TECH,TPV,Konstrukce,Konference,Vzdělávání,PLM,Siemens)
Společnost Axiom Tech zve na tradiční Technickou konferenci 2015, na které během dvou dnů 7. a 8. září 2015 budete mít možnost si na praktických ukázkách projít procesy projektu, vývoje a technické ...
Úterý, 30 Červen 2015