Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo big kaiser

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. Vysoce přesná hydraulická sklíčidla BIG KAISER
(Matching tags: Soustružení,BIG KAISER,Hydraulická sklíčidla)
BIG KAI­SER, do­da­va­tel pré­mi­o­vých vy­so­ce přes­ných ná­stro­jo­vých sys­té­mů a ře­še­ní pro ko­voz­pra­cu­jí­cí prů­my­sl, před­sta­vu­je tři vy­so­ce přes­ná hyd­rau­lic­ká sklí­či­dla pro ...
Čtvrtek, 16 Únor 2023
2. Sklíčidla bez tepelného smršťování od firmy BIG KAISER
(Matching tags: Strojírenství,Sklíčidla,BIG KAISER,Upí­na­če forem,Tepelné smršťování)
Big Kai­ser před­sta­vu­je svou nej­no­věj­ší řadu přes­ných upí­na­čů nástrojů, které ne­vy­ža­du­jí po­u­ži­tí te­pel­né­ho smrš­ťo­vá­ní pro udr­že­ní po­lo­hy. To zna­me­ná, že sklí­či­dla jsou eko­lo­gič­těj­ší ...
Úterý, 20 Září 2022