Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo bosch

Celkem nalezeno výsledků : 4.

1. Sygic GPS Navigace detekuje vozidla v protisměru
(Matching tags: Jízda v protisměru,Na­vi­ga­ce,Bosch,Sygic,Cloud,GPS)
... ně­ko­lik lidí denně. Pro zvý­še­ní os­tra­ži­tos­ti ři­di­čů na dál­ni­cích při­ná­ší Sygic clou­do­vou služ­bu va­ro­vá­ní ři­di­čů v ne­správ­ném směru od spo­leč­nos­ti Bosch do je­jich GPS na­vi­ga­ci ...
Středa, 07 Září 2022
2. Bosch kupuje společnost Atlatec
(Matching tags: Automatizované řízení,Digitální mapy,Atlatec,Bosch,Akvizice)
Spo­leč­nost Bosch roz­ši­řu­je své od­bor­né zna­los­ti v ob­las­ti au­to­ma­ti­zo­va­né­ho ří­ze­ní a po­si­lu­je svou po­zi­ci na trhu pro­střed­nic­tvím akvi­zi­ce. Spo­leč­nost At­la­tec ...
Čtvrtek, 10 Březen 2022
3. Asistovaná realita Dynabook zvyšuje produktivitu v Bosch ČR
(Matching tags: AR-100,Asistovaná realita,dynaEdge,Dynabook,Bosch)
Tech­nic­ké od­dě­le­ní spo­leč­nos­ti Ro­bert Bosch České Bu­dě­jo­vi­ce spo­lu­pra­cu­je při opra­vách a údrž­bě růz­ných za­ří­ze­ní s pra­cov­ní­ky, kteří musí v te­ré­nu řešit ne­o­če­ká­va­né ...
Sobota, 12 Červen 2021
4. Dremel představuje tiskárnu DigiLab 3D45
(Matching tags: Hardware,3D tiskárny,Dremel,DigiLab 3D45,Bosch,Předobjednávky)
Tiskárna firmy Dremel s názvem Dremel DigiLab 3D45 je určena jak profesionálům, tak začátečníkům při výuce na školách a pro tvorbu komplexních projektů (biomedikálních zařízení i uměleckých ...
Pátek, 21 Červenec 2017