E LINKX
Google překladač: English Deutsch
SOLIDWORKS
Siemens

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo brunel university

Celkem nalezeno výsledků : 1.

1. K uni­kát­ní kon­struk­ci stu­dent­ské for­mu­le přispívá 3D tisk
(Matching tags: 3D tisk,Renishaw,RenAM 500Q,Formula Student,Brunel University,BR-XX)
Firma Re­nishaw pod­po­ři­la tým stu­den­tů Bru­nel­ské uni­ver­zi­ty v Lon­dýně na me­zi­ná­rod­ní sou­tě­ži For­mu­la Stu­dent, kde bylo úko­lem zkon­stru­o­vat vlast­ní zá­vod­ní vůz. Zá­stup­ci ...
Čtvrtek, 22 Srpen 2019