Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo bvv

Celkem nalezeno výsledků : 7.

1. Digitální továrna 2.0 na MSV o budoucnosti průmyslu
(Matching tags: MSV 2023,BVV,Průmysl,Digitální továrna,Digitalizace)
Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce je v dneš­ní době vý­znam­nou sou­čás­tí téměř kaž­dé­ho od­vět­ví a prů­my­sl není vý­jim­kou. Umožňuje stro­jí­ren­ským fir­mám au­to­ma­ti­zo­vat mnoho pro­ce­sů, ...
Pátek, 22 Září 2023
2. MSV 2023 se zaměří na efektivní a udržitelný průmysl
(Matching tags: Envitech,Logistika,BVV,Veletrhy,MSV,Transport,Brno,Strojírenství)
Na br­něn­ském vý­sta­viš­ti se od 10. do 13. října 2023 usku­teč­ní 64. roč­ník Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu. De­sít­ky tisíc ná­vštěv­ní­ků se se­zná­mí s prů­mys­lo­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi ...
Středa, 23 Srpen 2023
3. Přesouvání a rušení dalších veletrhů
(Matching tags: AMPER,Veletrhy,Techagro,BVV,Přesouvání,Rušení,Terinvest)
... 2021 bude Te­rin­vest in­for­mo­vat, jakmi­le bude s BVV do­jed­nán a po­tvr­zen.  ...
Pátek, 06 Březen 2020
4. První brněnský (Mini) Maker Faire
(Matching tags: Maker Faire,BVV,Mini,Brno,Výstaviště,Pavilón A1)
Už o tom­to ví­ken­du 19.–20. říj­na se na br­něn­ském vý­sta­viš­ti v pa­vi­ló­nu A1 ko­ná prv­ní Ma­ker Fai­re, se­tká­ní ino­vá­to­rů, vy­ná­lez­ců, ku­ti­lů, de­sig­né­rů a nad­šen­ců. ...
Středa, 16 Říjen 2019
5. Socha T. G. Masaryka se 7. 10. 2019 vrátí na výstaviště v Brně
(Matching tags: Tebis,CAD/CAM,TGM,BVV,100 Stories,Ladislav Jezbera,MCAE Systems)
Vzpomínáte si na sochu Tomáše Garriqua Masaryka, který se obráběl na MSV v pavilonu A? Firma MCAE Systems nezahálela a společně s BVV pomohla zajistit odlití bronzové sochy, ...
Úterý, 30 Červenec 2019
6. Konference Robot a člověk v jednom týmu na MSV 2017
(Matching tags: MSV 2017,Move up,Robot a člověk,Pavilón E,BVV,Konference)
Na blížícím se Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) v Brně pořádá agentura Move up v pondělí 9. října spolu s vydavatelstvím Nová média konferenci Robot a člověk v jednom ...
Středa, 27 Září 2017
7. Máte rádi velké stroje?
(Matching tags: Techagro,BVV,Traktory,Forterra 150 HD,Strojírenství,Veletrh,Zetor)
Pak byste si neměli nechat ujít právě probíhající výstavu Techagro na brněnském výstavišti. A na návštěvu už nezbývá moc času, protože tato akce, která opravdu snese označení veletrh, končí ve čtvrtek ...
Úterý, 01 Duben 2014