Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo cadaas

Celkem nalezeno výsledků : 1.

1. ZVerse a Shapeways nabídnou CADaaS
(Matching tags: ZVerse,CADaaS,3D tisky,Umělá inteligence,Shapeways)
Spo­leč­nos­ti ZVer­se a Sha­pe­ways se spo­ji­ly, aby na­bíd­ly CAD jako služ­bu (CA­Da­aS) u 3D tis­ko­vé na­bíd­ky Sha­pe­ways. Ta umož­ní ná­vrh a op­ti­ma­li­za­ci 3D sou­bo­ru, vy­u­ži­tí ...
Úterý, 24 Září 2019