Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo cci

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. Letiště Praha kontroluje stavební rozpočty využitím BIM a CCI
(Matching tags: Výkazy výměr,TSKP,CCI,Letiště Praha,Rozpočty,BIM)
... kla­si­fi­kač­ní­mu sys­té­mu CCI. Pro­ble­ma­ti­ka kon­t­ro­ly roz­počtů od­dě­le­ní plá­no­vá­ní a eko­no­mi­ka sta­veb se uká­za­la být vhod­ným pi­lot­ním pro­jek­tem pro otes­to­vá­ní nové kla­si­fi­ka­ce. ...
Čtvrtek, 01 Červen 2023
2. Česko patří k evropské špičce v digitalizaci stavebnictví
(Matching tags: Sdílení dat,CCIC,CoClass,CCS,Klasifikační systém,CCI,Čas,Stavebnictví,BIM)
... sys­té­mu CCI na ev­rop­ské úrov­ni. Spo­leč­ný kla­si­fi­kač­ní sys­tém za­jis­tí jed­not­né po­jme­no­vá­ní všech prvků stav­by, které bude sro­zu­mi­tel­né na­příč obory i růz­ný­mi po­u­ží­va­ný­mi ...
Čtvrtek, 04 Červen 2020