Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo cern

Celkem nalezeno výsledků : 4.

1. Zvýšení výkonu kapalinových systémů 3D tiskem
(Matching tags: CFD.3D tisk,Dynamika tekutin,CERN,3D Systems)
In­že­ný­ři Ev­rop­ské or­ga­ni­za­ce pro ja­der­ný vý­zkum CERN ne­dáv­no do­sáh­li bez­pre­ce­dent­ní­ho chla­ze­ní na -40˚C v ex­trém­ně ome­ze­ném pro­sto­ru fo­to­no­vé­ho de­tek­to­ru Vel­ké­ho ...
Čtvrtek, 04 Srpen 2022
2. Webinář Aditivní výroba a systémy dynamiky tekutin v CERNu
(Matching tags: Dynamika tekutin,Aditivní výroba,Systémy,CERN,3D Systems,Webinar)
... se před­sta­ví An­to­nio Pelle­gri­no, ve­dou­cí pro­jek­tu de­tek­to­ru sle­do­vá­ní ex­pe­ri­men­tů LHCb v CERNu, a Tho­mas Ve­relst, apli­kač­ní in­že­nýr z 3D Sys­tems, a pře­svědč­te ...
Čtvrtek, 17 Prosinec 2020
3. CERN si pro 3D tisk magnetů vybral Simufact Additive
(Matching tags: 3D tisk,SLM,CERN,Simufact,Additive,LHC,Supravodivost,Magnety)
Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) si vybrala spo­le­č­no­st Simufact Additive pro pomoc s aplikací 3D tiskových procesů se­le­kti­v­ní­ho tavení laserem (SLM). Simulační software Simufact ...
Pátek, 25 Květen 2018
4. Největší stroj na světě
(Matching tags: CERN,Dassault,PLM)
... součásti. Abych dále nenapínal – zmíněným strojem je urychlovač postavený vědci z Evropské organizace pro jaderný výzkum, známé pod zkratkou CERN. A začněme spolu s autorem řečnickou otázkou. Proč v Ženevě ...
Pondělí, 09 Leden 2012