Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo craftbot

Celkem nalezeno výsledků : 1.

1. Čtyři tiskárny CraftBot nové řady Flow od CraftUnique
(Matching tags: 3D tiskárny,Flow,FFF,CraftBot,Řady,CraftUnique,IDEX)
Ma­ďar­ský vý­rob­ce CraftUnique před­sta­vu­je no­vou řa­du 3D tis­ká­ren Craft­Bot, kte­rá bu­de mít ná­zev Craft­Bot Flow a ob­sa­ho­vat FFF tis­kár­ny no­vé ge­ne­ra­ce se čtyř­mi růz­ný­mi sys­témy: ...
Pátek, 15 Listopad 2019