Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo csf

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. Online setkání uživatelů Surfcam 2021
(Matching tags: PM-Tech,CSF,Setkání,Hexagon,SURFCAM,3E Praha Engineering,Uživatelé)
Spo­leč­nost 3E Praha En­gi­nee­ring zve zá­jem­ce na on-line Se­tká­ní uži­va­te­lů Sur­f­cam, které se usku­teč­ní ve formě on-line kon­fe­ren­ce na plat­for­mě ZOOM. Účast­ní­ky čeká za­jí­ma­vý pro­gram ...
Pondělí, 29 Listopad 2021
2. Inspirativní setkání uživatelů SOLIDWORKS
(Matching tags: CSF,CAMWorks,Setkání,3E Praha Engineering,Uživatelé,SolidWorks)
Již v úterý 5. 10. za­čí­ná tra­dič­ní Se­tká­ní uži­va­te­lů So­lid­works po­řá­da­né spo­leč­nos­tí 3e Praha En­gi­nee­ring, které se letos usku­teč­ní na ně­ko­li­ka mís­tech po celé České re­pub­li­ce. ...
Úterý, 05 Říjen 2021