Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo cube-r

Celkem nalezeno výsledků : 3.

1. Přesná 3D měření přímo ve výrobním prostředí
(Matching tags: Go!SCAN,GIFA 2023,CUBE-R,3D skenery,Veletrhy,Creaform,3D skenování)
Cre­a­form před­sta­ví na ve­letr­hu GIFA 2023 (12.-16. 6., hala 13, stá­nek B28) své pře­nos­né 3D ske­ne­ry. Ske­ne­ry se po­u­ží­va­jí v od­lé­va­cím prů­mys­lu, zejmé­na při vý­vo­ji vý­rob­ků a za­jiš­ťo­vá­ní ...
Čtvrtek, 04 Květen 2023
2. QFP se stává strategickým partnerem Creaformu
(Matching tags: QBOX EVO­LU­TI­ON,Cre­a­form,QFP,CUBE-R,Výroba,Metrologie,3D skenování)
Spo­leč­nos­ti Cre­a­form a QFP ne­dáv­no ozná­mi­ly stra­te­gic­ké part­ner­ství s cílem dále za­vá­dět au­to­ma­ti­zo­va­ná ře­še­ní kon­t­ro­ly kva­li­ty pro ev­rop­ský vý­rob­ní prů­my­sl. ...
Pátek, 11 Únor 2022
3. Řešení kontroly kvality rozměrů řady R od Creaformu
(Matching tags: Black|Elite,Me­traS­CAN-R,TQC,VXscan-R,CUBE-R,R-Series,Kvalita,Měření,Creaform)
... stro­ji CUBE-R. Cre­a­form také uvedl na trh zcela nový soft­wa­ro­vý modul pro­stře­dí di­gi­tál­ních dvoj­čat VXs­can-R, který doplňuje kom­plex­ní sadu ře­še­ní spo­leč­nos­ti pro au­to­ma­ti­zo­va­nou ...
Pondělí, 28 Září 2020