Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo dem

Celkem nalezeno výsledků : 4.

1. DEM simulace při výrobě a zpracování potravin
(Matching tags: Potraviny,Zpracování,DEM,Advanced Engineering,EDEM,Altair,Simulace,CAE)
... je­jich cho­vá­ní me­to­dou DEM. Tento webi­nář před­sta­ví soft­ware Al­tair EDEM a me­to­du Dis­cre­te Ele­ment Me­thod pro si­mu­la­ci syp­kých hmot, které se po­u­ží­va­jí v růz­ných apli­ka­cích ...
Středa, 24 Březen 2021
2. Pozvánka na on-line konferenci Simulace sypkých materiálů
(Matching tags: ATCx,Sypké materiály,DEM,Advanced Engineering,on-line,EDEM,Altair,Konference,Simulace)
... me­to­du DEM (Dis­cre­te Ele­ment Me­thod) vy­u­ží­va­jí před­ní spo­leč­nos­ti v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích k op­ti­ma­li­za­cím kon­strukč­ních ře­še­ní a pro­ce­sů. Zú­čast­nit by se měli ...
Pátek, 23 Říjen 2020
3. Vychází EDEM for ANSYS
(Matching tags: ANSYS,Solutions,Analýzy,EDEM,DEM,Simulace,Sypké materiály)
Společnost DEM Solutions, která nabízí technologii pro metodu diskrétních prvků (Discrete Element Method – DEM), uvedla na trh simulační nástroj EDEM for ANSYS, jenž umožňuje přidat realistické náklady ...
Čtvrtek, 20 Duben 2017
Přesypy v rámci kontinuální dopravy sypkých materiálů představují důležitá místa jednotlivých dopravních zařízení, která významně ovlivňují celý dopravní systém. V místě přesypů dochází v první ...
Středa, 19 Červen 2013