Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo desinfekce

Celkem nalezeno výsledků : 1.

1. Využívání UV dezinfekční robotů v turistickám průmyslu
(Matching tags: UVC,Desinfekce,UV roboty,Turistismus,Autonomní,Robotika)
Podle po­sled­ní před­po­vě­di Aso­ci­a­ce tu­ris­tic­ké­ho prů­mys­lu Spo­je­ných států ame­ric­kých (U.S. Tra­vel As­so­ci­ati­on), kte­rou zve­řej­nil ča­so­pis Tou­rism Eco­no­mics, by do konce le­toš­ní­ho ...
Pondělí, 28 Září 2020