Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo digimat

Celkem nalezeno výsledků : 9.

1. Odhad výrobních nákladů na kompozitní 3D tisk
(Matching tags: Odhad,e-Xstre­am en­gi­nee­rin,Náklady,Digimat,Aditivní výroba,MaterialCenter,3D tisk)
Spo­leč­nost e-Xstre­am en­gi­nee­ring, sou­část di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon, před­sta­vi­la kon­cem ledna 2021 nové mož­nos­ti si­mu­la­ce a vir­tu­ál­ní vý­ro­by, ...
Pondělí, 01 Březen 2021
2. Webinář Nové trendy v MES systémech a jejich aplikace
(Matching tags: Trendy,Digimat,Průmysl 4.0,Intemac,MES)
In­te­mac So­lu­ti­ons zve na webi­nář s ná­zvem Nové tren­dy v MES sys­té­mech a je­jich apli­ka­ce, který se bude konat ve stře­du 6. květ­na 2020 od 10 hodin. V rámci pro­gra­mu ...
Úterý, 21 Duben 2020
3. Spolupráce MSC a Materials Innovation Guild
(Matching tags: CAE,Spolupráce,MSC Software,Simufact,Aditivní výroba,Digimat,Materials Innovation Guild,MIG)
MSC Soft­ware Corp. (MSC), na­bí­ze­jí­cí si­mu­lač­ní soft­ware a služ­by v ob­las­ti CAE, na­va­zu­je novou spo­lu­prá­ci na vý­zku­mu no­vých a vy­lep­še­ných tech­nik adi­tiv­ní vý­ro­by ...
Pondělí, 09 Září 2019
4. e-Xstream vydává Digimat 2019.0 pro simulace
(Matching tags: MSC Software,2019.0,Pěnové materiály,e-Xstream,Digimat,Polymery,Simulace)
Dceřiná firma MSC Software – e-Xstream engineering – vydává software pro simulaci polymerů Digimat ve verzi 2019.0. Ta nabízí řadu vylepšení pro podporu navrhování včetně odlehčených komponent a výroby ...
Čtvrtek, 28 Březen 2019
5. Seminář Industrial IoT a produktivita ve výrobě
(Matching tags: Výroba,Digimat,Produktivita,Industrial IoT,Intemac,Výrobní buňka 4.0,Strojírenství,Seminář)
Seminář pořádá centrum výzkumu, vývoje a pokročilých technologií Intemac, se svými přednáškami zde dále vystoupí zástupci tech­no­lo­gic­kých společností B+R Automatizace, Unicorn Systems a Act-in. ...
Čtvrtek, 05 Duben 2018
6. e-Xstream engineering přichází s Digimat ve verzi 2018.0
(Matching tags: Analýzy,MSC,Materiály,Digimat,e-Xstream engineering,Verze 2018.0,Struktura)
Společnost e-Xstream engineering patří pod MSC Software Company a její produkt Digimat je platformou pro nelineární modelování materiálu a struktur různých velikostí. Nová verze Digimat 2018.0 ...
Čtvrtek, 21 Prosinec 2017
7. e-Xstream engineering vydává Digimat 2017
(Matching tags: MKP,MSC Software,PFA,e-Xstream,Digimat,SFRP,DFC,2017,Engineering,Kompozity,FEA)
Společnost e-Xstream engineering, která patří pod MSC Software, vydává novou verzi svého produktu Digimat, určeného pro strukturální a nelineární modelování materiálů. Verze Digimat 2017.0 rozšiřuje ...
Úterý, 24 Leden 2017
8. e-Xstream vydává Digimat 6.0.1
(Matching tags: Software,6.0.1,SFRP,DFC,CFRP,e-Xstream,Digimat,Kompozity,Modelování,Materiály)
... vlákny) a CFRP (kompozity vyztužené spojitými vlákny). Nové možnosti využívají jak materiáloví (Digimat-FE pro DFC, vylepšení postprocessingu, Digimat-VA, formování aj.), tak strukturální inženýři ...
Středa, 08 Červenec 2015
9. Digimat ve verzi 5.1.1
(Matching tags: e-Xstream,Digimat,5.1.1,RVE,Tepex,Lanxess,FEM,Software,MSC,FEA)
Pro modelování plastů a kompozitních materiálů vyvinuly společnosti MSC Software Corp. a e-Xstream řešení Digimat, jež nyní vychází ve verzi 5.1.1. Nabízí analýzy metodou konečných prvků, technologii ...
Úterý, 23 Září 2014