Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo dislokace

Celkem nalezeno výsledků : 1.

1. Festivaly Maker Faire zavítají do dvanácti měst
(Matching tags: Dislokace,2023,Maker Faire,Česko)
Fes­ti­va­ly kre­a­ti­vi­ty Maker Faire se letos před­sta­ví cel­kem ve dva­nác­ti měs­tech po celé re­pub­li­ce. Na ak­cích se se­tká­va­jí nad­šen­ci i pro­fe­si­o­ná­lo­vé, růz­né­ho za­mě­ře­ní ...
Úterý, 21 Březen 2023