Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo dmp

Celkem nalezeno výsledků : 4.

1. A3D Manufacturing získává certifikaci HP DMP
(Matching tags: DMP,A3D Ma­nu­factu­ring,Athe­na 3D Ma­nu­factu­ring,Di­gi­tál­ní vý­ro­ba)
A3D Ma­nu­factu­ring, dříve Athe­na 3D Ma­nu­factu­ring, je nyní cer­ti­fi­ko­va­ným part­ne­rem HP pro di­gi­tál­ní vý­ro­bu (DMP). Cer­ti­fi­ka­ce DMP je kva­li­fi­ka­ce spo­leč­nos­ti HP, která ozna­ču­je ...
Čtvrtek, 31 Srpen 2023
2. MolyWorks zlepšuje možnosti výroby leteckých dílů
(Matching tags: Flex 350,MolyWorks,3DSystems,DMP,Kosmonautika,Aditivní výroba,Letectví)
... Spo­leč­nost za­kou­pi­la ře­še­ní 3D Sys­tems pro přímý tisk kovů (Di­rect Metal Prin­ting, DMP), aby roz­ší­ři­la své vlast­ní vý­rob­ní ka­pa­ci­ty v ob­las­ti adi­tiv­ní vý­ro­by (AM) a zá­ro­veň ...
Pátek, 21 Červenec 2023
3. 6K Additive dodavatelem pro 3D Systems
(Matching tags: Wolfra­mo­vý práš­ek,Do­da­va­te­l,6K Ad­di­ti­ve,DMP,Kovy,Aditivní výroba,3D Systems,3D tisk)
6K Ad­di­ti­ve ozná­mi­la, že uza­vře­la do­ho­du s 3D Sys­tems a stala se jejím pre­fe­ro­va­ným do­da­va­te­lem wolfra­mo­vé­ho práš­ku pro její ře­še­ní 3D tisku z kovu DMP. 6K Ad­di­ti­ve, ...
Úterý, 21 Březen 2023
4. 3D Systems uvádí 3D tiskárnu ProX DMP 320
(Matching tags: ProX,Kovy,DMP,320,Nikl,Titan,Nerezová ocel,3D Systems,3D tiskárna,Hardware)
Společnost 3D Systems uvedla na komerční trh nejnovější 3D tiskárnu ProX DMP 320 pro přímý tisk kovů. Tiskárna je optimalizovaná pro komplexní tisk částí z chemicky čistého titanu, nerezové oceli ...
Pátek, 08 Leden 2016